slsp small


Fakulta podnikového manažmentu
 
Fakulta podnikové manažmentu má 142 registrovaných užívateľov
Kritéria vyhľadávania
Výsledky vyhľadávania

Meno Kontakt
docent
+421/2/6729 5656
E6.06
doktorand
+421/2/6729 5562
E5.12
sekretárka
+421/2/6729 5525
D5.25
Odborný asistent
+421/2/6729 5578
E5.29
Odborný asistent
+421/2/6729 5561
E5.11
profesor
+421/2/6729 5676
E6.26
vedúci katedry
+421/2/6729 5669
E6.19
Odborný asistent
+421/2/6729 5564
E5.14
odborný asistent
+421/2/6729 5620
D6.20
Interný doktorand
+421/2/6729 5562
E5.12
docent
+421/2/6729 5615
D6.15
odborný asistent
+421/2/6729 5662
E6.12
prekladateľ
+421/2/6729 5513
D5.13
interny doktorand
+421/2/6729 5562
E5.12
odborný asistent
+421/2/6729 5636
D6.36
odborný asistent
+421/2/6729 5663
E6.13
Docent
+421/2/6729 5564
E5.14
Odborný asistent
+421/2/6729 5571
E5.21
Odborný asistent
+421/2/6729 5578
E5.29
odborný asistent
+421/2/6729 5665
E6.16
Vedúci katedry
+421/2/6729 5619
D6.19
Doktorand
+421/2/6729 5528
D5.28
Interný doktorand
+421/2/6729 5622
D6.22
interný doktorand
+421/2/6729 5613
E6.13
Odborný asistent
+421/2/6729 5575
E5.25
Odborný asistent
+421/2/6729 5566
E5.16
Sekretariát
+421/2/6729 5634
D6.34
Odborný asistent
+421/2/6729 5566
E5.16
odborný asistent
+421/2/6729 5659
E6.09
interný doktorand
+421/904/208 559
E6.07
Odborný asistent
+421/2/6729 5563
E5.13
knihovníčka
+421/2/6729 5523
D5.23
docent
+421/2/6729 5660
E6.10
Pedagóg
+421/2/6729 5516
D5.16
odborný asistent
+421/2/6729 5615
D6.15
Pedagóg
+421/2/6729 5516
D5.16
doktorand
+421/2/6729 5657
E6.07
referentka pre vedu, výskum a doktorandské štúdium
+421/2/6729 5531
D5.31
Profesorka
+421/2/6729 5558
E5.08
profesor
+421/2/6729 5638
D6.38


Vyhľadávanie