Fakulta podnikového manažmentu has 142 registered members
Meno
Kontakt
prodekan pre informatizáciu fakulty a styk s verejnosťou, odborný asistent
+421/2/6729 5511
D5.11
interný doktorand
-
A6.09
+421/2/6729 5525
D5.25
+421/2/6729 5629
D6.29
+421/2/6729 5656
E6.06
+421/2/6729 5575
E5.25
+421/2/6729 5570
E5.20
+421/2/6729 5631
D6.31
+421/2/6729 5678
E6.28
poverená výkonom funkcie prodekanky pre vzdelávaciu činnosť, docentka
+421/2/6729 5630 resp. kl. 5512
D5.12 a D6.30
+421/2/6729 5673
E6.23
Interný doktorand
+421/2/6729 5562
E5.12
+421/2/6729 5624
D6.24
+421/2/6729 5520
D5.20
+421/2/6729 5676
E6.26
študijná referentka
+421/2/6729 5534
D5.34
interny doktorand
-
A6.09
+421/2/6729 5578
E5.28
+421/2/6729 5561
E5.11
+421/2/6729 5577
E5.27
+421/2/6729 5663
E6.13
tajomníčka fakulty
+421/2/6729 5510
D5.10
+421/2/6729 5669
E6.19
+421/2/6729 5559
E5.09
+421/2/6729 5671
E6.21
interný doktorand
+421/904/208 559
E6.07
+421/2/6729 5665
E6.16
+421/2/6729 5616
D6.16
+421/2/6729 5565
E5.15
+421/2/6729 5623
D6.23
+421/2/6729 5615
D6.15
Interný doktorand
+421/2/6729 5622
D6.22
+421/2/6729 5576
E5.26
+421/2/6729 5660
E6.10
odborný asistent
+421/2/6729 5674
E6.24
+421/2/6729 5536
D5.36
+421/2/6729 5638
D6.38
+421/2/6729 5558
E5.08
+421/2/6729 5672
E6.22
+421/2/6729 5563
E5.13