Načítavam stránku...
MenoPozíciaPracoviskoKontaktné informácie
odborný asistent
Katedra podnikových financií
E6.29
+421267295679
...
odborný asistent
Katedra manažmentu
D6.09
+421267295609
...
odborná asistentka
Katedra informačného manažmentu
D6.24
+421267295624
...
sociálna referentka
Dekanát fakulty
D5.14
+421267295514
...
docent
Katedra podnikových financií
E6.11
+421267295661
...
docentka
prodekanka pre zahraničné vzťahy
Katedra manažmentu
D5.33
+421267295533
...
odborný asistent
Katedra informačného manažmentu
D6.21
+421267295621
...
odborný asistent
Katedra informačného manažmentu
D6.22
+421267295622
...
odborná asistentka
Katedra manažmentu výroby a logistiky
D5.20
+421267295520
...
odborná asistentka
Katedra podnikovohospodárska
E5.25
+421267295575
...
študijná referentka
Dekanát fakulty
D5.34
+421267295534
...
odborný asistent
Katedra manažmentu
D6.42
...
doktorandka
Katedra podnikovohospodárska
E5.28
+421267295578
...
odborný asistent
Katedra informačného manažmentu
D6.21
+421267295621
...
odborná asistentka
Katedra podnikovohospodárska
E5.29
+421267295578
...
doktorandka
Katedra manažmentu
D6.06
+421267295607
...
docentka
Katedra podnikovohospodárska
E5.26
+421267295576
...
tajomníčka fakulty
Dekanát fakulty
D5.10
+421267295510
...
profesor
vedúci katedry
Katedra manažmentu výroby a logistiky
D5.25
+421267295525
...
odborný asistent
Katedra podnikových financií
E6.22
+421267295672
...
sekretariát katedry
Katedra manažmentu
D6.40
+421267295640
...
profesorka
Katedra podnikovohospodárska
E5.09
+421267295559
...
docentka
Katedra podnikových financií
E6.21
+421267295671
...
odborná asistentka
Katedra informačného manažmentu
D6.31
+421267295631
...
odborná asistentka
Katedra podnikovohospodárska
E5.11
+421267295561
...
odborná asistentka
Katedra podnikovohospodárska
E5.11
+421267295561
...
odborná asistentka
Katedra manažmentu
D6.38
+421267295638
...
odborná asistentka
prodekanka pre rozvoj a sociálne otázky
Katedra podnikovohospodárska
E5.06
+421267295556
...
docentka
Katedra podnikovohospodárska
E5.13
+421267295563
...
odborná asistentka
Katedra manažmentu výroby a logistiky
D5.19
+421267295519
...
docentka
Katedra informačného manažmentu
D6.29
+421267295629
...
docent
Katedra informačného manažmentu
D6.23
+421267295623
...
docentka
Katedra podnikových financií
E6.06
+421267295656
...
sekretariát katedry
Katedra manažmentu výroby a logistiky
D5.25
+421267295525
...
odborný asistent
Katedra podnikovohospodárska
E5.28
+421267295578
...
odborná asistentka
Katedra podnikovohospodárska
E5.10
+421267295560
...
docent
vedúci katedry
Katedra podnikových financií
E6.19
+421267295669
...
doktorandka
Katedra podnikových financií
E6.15
+421267295615
...
docentka
Katedra manažmentu
D6.43
+421267295643
...
odborná asistentka
Katedra podnikových financií
E6.12
+421267295662
...
odborná asistentka
vedúca katedry
Katedra manažmentu
D6.36
+421267295636
...
odborná asistentka
Katedra podnikových financií
E6.13
+421267295663
...
odborný asistent
Katedra podnikovohospodárska
E5.21
+421267295571
...
odborná asistentka
Katedra podnikovohospodárska
E5.29
+421267295578
...
odborný asistent
Katedra podnikových financií
E6.16
+421267295665
...
odborná asistentka
Katedra podnikovohospodárska
E5.14
+421267295564
...
docent
vedúci katedry
Katedra informačného manažmentu
D6.19
+421267295619
...
odborný asistent
Katedra podnikovohospodárska
E5.25
+421267295575
...
odborná asistentka
Katedra podnikovohospodárska
E5.28
+421267295578
...
odborný asistent
Katedra podnikovohospodárska
E5.16
+421267295566
...
odborná asistentka
Katedra podnikových financií
E6.09
+421267295659
...
odborná asistentka
Katedra podnikovohospodárska
E5.13
+421267295563
...
knihovníčka
Dekanát fakulty
D5.23
+421267295523
...
docentka
Katedra podnikových financií
E6.10
+421267295660
...
doktorand
Katedra podnikových financií
E6.11
+421267295661
...
referentka pre vedu, výskum a doktorandské štúdium
Dekanát fakulty
D5.31
+421267295531
...
sekretariát katedry
Katedra podnikových financií
E6.20
+421267295670
...
profesorka
vedúca katedry
Katedra podnikovohospodárska
E5.19
+421267295569 +421267295558
...
profesor
Katedra podnikovohospodárska
E5.19
+421267295569
...
profesor
dekan
Katedra podnikových financií
D5.35
+421267295535
...
študijná referentka
Dekanát fakulty
D5.32
+421267295532
...
odborná asistentka
Katedra manažmentu
D6.38
+421267295638
...
docentka
zástupkyňa vedúceho katedry
Katedra manažmentu
D6.17
+421267295617
...
odborný asistent
Katedra podnikovohospodárska
E5.10
+421267295560
...
denná doktorandka
Katedra manažmentu
D6.14
+421267295614
...
docent
Katedra manažmentu
D6.07
+421267295606
...
docentka
Katedra manažmentu
D6.13
+421267295613
...
sekretariát katedry
Katedra podnikovohospodárska
E5.20
+421267295570
...
odborná asistentka
Katedra podnikových financií
E6.16
+421267295665
...
odborná asistentka
Katedra manažmentu
D6.10
+421267295610
...
doktorand
Katedra manažmentu
D6.14
+421267295614
...
docentka
Katedra manažmentu
D6.16
+421267295616
...
odborný asistent
Katedra manažmentu výroby a logistiky
D5.28
+421267295528
...
doktorandka
Katedra podnikových financií
E6.29
+421267295679
...
profesorka
Katedra podnikových financií
E6.28
+421267295678
...
odborná asistentka
Katedra manažmentu
D6.32
+421267295632
...
doktorandka
Katedra manažmentu
D6.06
+421267295607
...
odborná asistentka
Katedra podnikovohospodárska
E5.14
+421267295564
...
odborná asistentka
Katedra manažmentu výroby a logistiky
D5.27
+421267295527
...
odborná asistentka
Katedra manažmentu
D6.32
+421267295632
...
docentka
prodekanka pre vzdelávaciu činnosť
Katedra informačného manažmentu
D5.12, D6.30
+421267295512
...
docentka
Katedra podnikovohospodárska
E5.27
+421267295577
...
odborná asistentka
Katedra podnikovohospodárska
E5.27
+421267295577
...
sekretariát katedry
Katedra informačného manažmentu
D6.34
+421267295634
...
doktorand
Katedra informačného manažmentu
D6.22
+421267295622
...
odborná asistentka
Katedra manažmentu
D6.08
+421267295608
...
odborný asistent
Katedra podnikových financií
E6.25
+421267295675
...
sekretariát dekana
Dekanát fakulty
D5.36
+421267295536
...
profesor
Katedra manažmentu
D6.39
+421267295639
...
odborný asistent
poverený výkonom funkcie prodekana pre informatizáciu fakulty a styk s verejnosťou
Katedra podnikových financií
D5.11
+421267295511
...
doktorand
Katedra manažmentu
D6.09
+421267295609
...
študijná referentka
Dekanát fakulty
D5.30
+421267295530
...
odborný asistent
Researcher & Lecturer
Katedra podnikovohospodárska
E5.23
+421267295523
...
doktorand
Katedra informačného manažmentu
D6.21
+421267295621
...
profesor
Katedra manažmentu
D6.27
+421267295627
...
profesorka
Katedra manažmentu
D6.37
+421267295637
...
odborná asistentka
Katedra manažmentu
D6.41
+421267295641
...
odborná asistentka
Katedra informačného manažmentu
D6.31
+421267295631
...
docent
prodekan pre vedu a doktorandské štúdium
Katedra podnikovohospodárska
E5.12
+421267295562
...
odborná asistentka
Katedra podnikových financií
E6.23
+421267295673
...
odborná asistentka
Katedra podnikových financií
E6.13
+421267295663
...
odborný asistent
Katedra podnikových financií
E5.21
+421267295571
...
odborná asistentka
Katedra podnikových financií
E6.11
+421267295661
...
odborný asistent
Katedra manažmentu
D6.20
+421267295620
...
doktorand
Katedra informačného manažmentu
D6.22
+421267295622
...
odborná asistentka
Katedra manažmentu
D6.15
+421267295615
...
odborný asistent
Katedra informačného manažmentu
D6.23
+421267295623
...
FaLang translation system by Faboba

Interreg Central Europe projekty, do ktorých je fakulta zapojená

ENTER transfer for Combinations

RESTAURA for Combinations

Chcete byť informovaný o aktuálnom dianí na fakulte?