Načítavam stránku...

Predmet III. stupňa | Informačný list predmetu [stiahnúť]

 

Gestor predmetu

 • prof. Ing. Eleonora Fendeková, PhD.

 

Vyučujúci

 • prof. Ing. Eleonora Fendeková, PhD.

 

Anotácia predmetu

Cieľom predmetu je orientácia na cenovú problematiku a cenovú politiku firmy, ktorá je rozhodujúcou súčasťou manažérskeho rozhodovania v podniku. Cenové stratégie a cenová prax sú založené na cenovej teórii a skúsenostiach firiem vysoko rozvinutých ekonomík. Cieľom je tiež pripraviť manažérov schopných pripravovať cenové návrhy a robiť cenové rozhodnutia v súčasných ekonomických podmienkach.

Zaoberá sa nasledovnými témami:

 • Cenové rozhodovanie firmy a efektívny cenový manažment.
 • Cenové rozhodovanie orientované na zisk.
 • Analýza trhu, dopyt, ponuka, trhová cena.
 • Ekonomické základy cenovej teórie.
 • Správanie zákazníka a kupujúceho.
 • Hodnotová analýza zákazníka.
 • Úloha nákladov v cenovom rozhodovaní.
 • Nákladová tvorba cien.
 • Tvorba cien metódou ABP (Activity Based Pricing).
 • Strategická tvorba cien a jej dopad na efektívnosť firmy.
 • Využitie pákové efektu (leverage) v cenových stratégiách.
 • Podstata a vývoj cenových stratégií.
 • Cenové stratégie firmy orientované na zisk.
 • Skúsenostná krivka.
 • Tvorba cien počas životného cyklu výrobku.
 • Tvorba cien výrobkových radov.
 • Niektoré špecifiká v tvorbe cien (tvorba cien v obchodných podnikoch, tvorba cien služieb).
 • Cenová regulácia.
 • Iné cenové praktiky.
 • Cenová regulácia v sieťových odvetviach.
 • Právne aspekty cenových stratégií.
 • Cenová legislatíva.
 • Hospodárska súťaž a protimonopolná politika.
 • Proaktívne cenové rozhodovanie v podmienkach SR.
 • Mikroekonomická politika štátu a efektívna cenová politika.
FaLang translation system by Faboba

Interreg Central Europe projekty, do ktorých je fakulta zapojená

ENTER transfer for Combinations

RESTAURA for Combinations

Chcete byť informovaný o aktuálnom dianí na fakulte?