Načítavam stránku...

Harmonogram akademického roka 2017/2018 nájdete v priloženom súbore.

Platný harmonogram pre dennú a externú formu doktorandského štúdia v akademickom roku 2016/2017:

 

DátumTermíny
September 2016

Zápis 5.9.2016 – DŠ a EŠ

Prednášky/Semináre k povinným a povinne voliteľným predmetom 19.9. - 23.12.2016

Október 2016

Prednášky/Semináre k povinným a povinne voliteľným predmetom 23.9. - 23.12.2016

IX. Medzinárodná vedecká konferencia doktorandov 2. - 11.11.2016 - (Termín odovzdania príspevkov 11.11.2016)

November 2016

Prednášky/Semináre k povinným a povinne voliteľným predmetom 23.9. - 23.12.2016

IX. Medzinárodná vedecká konferencia doktorandov 2. - 11.11.2016 - (Termín odovzdania príspevkov 11.11.2016)

December 2016

Prednášky/Semináre k povinným a povinne voliteľným predmetom do 23.12.2016

Skúšobné obdobie zimného semestra (kolokviá) 2.1. - 10.2.2017

Január 2017

Skúšobné obdobie zimného semestra (kolokviá) 2.1. - 10.2.2017 (6 týždňov)

Dizertačné skúšky 6. - 10.2.2017 - (Termín odovzdania projektov a prihlásenie sa na štátnu skúšku: do 10.1.2017)

Február 2017

Skúšobné obdobie zimného semestra (kolokviá) do 10.2.2017

Prednášky/Semináre k povinným a povinne voliteľným predmetom 11.2. - 13.5.2017

Marec 2017 Prednášky/Semináre k povinným a povinne voliteľným predmetom 11.2. - 13.5.2017
Apríl 2017 Prednášky/Semináre k povinným a povinne voliteľným predmetom 11.2. - 13.5.2017
Máj 2017

Prednášky/Semináre k povinným a povinne voliteľným predmetom do 13.5.2017

Skúšobné obdobie letného semestra (kolokviá) 15.5. - 23.6.2017 (6 týždňov)

Jún 2017

Skúšobné obdobie letného semestra (kolokviá) do 23.6.2017

Prijímacie konanie 28.6.2017

Júl 2017

Dizertačné skúšky a obhajoby dizertačných prác 3. - 7.7.2017 - (Termín odovzdania projektov, dizertačných prác a prihlásenie sa na štátnu skúšku: do 7.6.2017)

Individuálna vedecká práca doktorandov 10.7. - 31.8.2017

August 2017

Individuálna vedecká práca doktorandov 10.7. - 31.8.2017

Obhajoby dizertačných prác 22. - 25.8.2017 - (Termín odovzdania dizertačných prác a prihlásenie sa na štátnu skúšku: do 10.7.2017)

 

Promócie absolventov 3. stupňa štúdia

  • október 2016,
  • marec 2017

 

Prerokovalo a schválilo Kolégium dekana FPM: 25. 1. 2016

FaLang translation system by Faboba

Interreg Central Europe projekty, do ktorých je fakulta zapojená

ENTER transfer for Combinations

RESTAURA for Combinations

Chcete byť informovaný o aktuálnom dianí na fakulte?