Načítavam stránku...

Fotosúťaž ERASMUS+

Fakulta podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave zorganizovala už druhý ročník Fotosúťaže ERASMUS+.Do súťaže sa zapojili študenti, ktorí v tomto akademickom roku ...

Infodeň na II. stupeň štúdia

Uchádzači o štúdium na II. stupni štúdia mali možnosť zúčastniť sa podujatia Infodeň. K dispozícii bolo vedenie fakulty a všetci garanti jednotlivých študijných programov.Uchádzači ...

Kurz podnikateľských zručností v Národnom podnikateľskom centre

V týždni od 19. do 23.3.2018 absolvovali naši študenti Kurz podnikateľských zručností, ktorý bol organizovaný Národným podnikateľským centrom.Študentom prednášali odborníci z praxe, ...

Projektové stretnutie RESTAURA v Bratislave

V rámci projektu RESTAURA sa uskutočnilo už šieste stretnutie projektových partnerov. Tentokrát bola hostiteľom Fakulta podnikového manažmentu.

Stretnutie vedenia fakulty so zástupcami ŠPFPM

Už tradične sa vedenie Fakulty podnikového manažmentu stretlo s členmi Študentského parlamentu FPM. Diskutovalo sa o plánovaných aktivitách nanasledujúce obdobie, o problémoch, ktoré ...

Interreg Central Europe projekty, do ktorých je fakulta zapojená

ENTER transfer for Combinations

RESTAURA for Combinations

Chcete byť informovaný o aktuálnom dianí na fakulte?