Načítavam stránku...

Fakulta podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave

Dolnozemská cesta 1/b

852 35 Bratislava 5

Slovenská republika

tel: +421 - 2 - 6729 5536, 

GPS: lat: 48° 7' 31,397"  lon: 17° 7' 58,976"

 

Ing. Žofia DUNOVÁ

tajomníčka fakulty

miestnosť: D5.10

tel.: 02/6729 5510

e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

 

Henrieta GALOVIČOVÁ

sekretariát dekana

miestnosť : D5.36

tel.: 02/6729 5536

e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

 

Študijné oddelenie

Mgr. Slávka BIELIKOVÁ

Študijná referentka pre prijímacie pohovory na 2. stupeň štúdia na FPM.

miestnosť : D5.14

tel.: 02/6729 5514

e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

 

Ing. Zuzana MARKOVIČOVÁ

Študijná referentka pre prijímacie pohovory na 1. stupeň štúdia na FPM a študijná referentka pre 1.ročník I. stupeň dennej a externej formy štúdia, 2. ročník dennej formy štúdia pre študijný program FM, 2.ročník externej formy štúdia pre študijný program EMP a študijný program na I. stupni štúdia Business Economics  and Management vyučovaný v anglickom jazyku.

miestnosť : D5.32

tel.: 02/6729 5532

e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

 

Anna ČAČANÁ

Študijná referetka pre 3.ročník I. stupeňdennej a externej formy štúdia a 2. ročník  dennej formy štúdia pre študijný program EMP.

miestnosť : D5.34

tel.: 02/6729 5534

e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

 

Eva ŠTEPANOVIČOVÁ

Študijná referetka pre 1. a 2. ročník II. stupeň dennej a externej formy štúdia a študijný program na II. stupni General Management vyučovaný v anglickom jazyku.

miestnosť : D5.30

tel.: 02/6729 5530

e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. 

 

ÚRADNÉ HODINY pre akademický rok 2016/2017

pondelok     13:00 - 14:30 hod.
utorok 08:30 - 10:30 hod.
streda 13:00 - 14:30 hod.
štvrtok 08:30 - 10:30 hod.
piatok 08:30 - 10:00 hod.

 

Referát pre sociálne záležitosti študentov

Mgr. Slávka BIELIKOVÁ

referentka pre sociálne záležitosti a zahraničné vzťahy

miestnosť : D5.38

tel.: 02/6729 5538

e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

pondelok     13:00 - 14:30 hod.
utorok 08:30 - 10:30 hod.
streda 13:00 - 14:30 hod.
štvrtok 08:30 - 10:30 hod.
piatok 08:30 - 10:00 hod.

 

Referát pre vedu a doktorandské štúdium

Ing. Ľudmila LULKOVIČOVÁ

referentka pre vedu a doktorandské štúdium

miestnosť : D5.31

tel.: 02/6729 5531

email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

 

Informačno-dokumentačné oddelenie

Mgr. Eva JANŠÁKOVÁ

prekladateľka - nemčina

miestnosť: D5.13

tel.: 02/6729 5513

Pôsobí na Dekanáte Fakulty podnikového manažmentu EU v Bratislave ako prekladateľka.

 

Anna KUPSÁKOVÁ

knihovníčka

miestnosť : D5.23

tel.: 02/6729 5523

e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Pôsobí na Dekanáte Fakulty podnikového manažmentu EU v Bratislave ako knihovníčka.

Predchodkyňa Fakulty podnikového manažmentu EU v Bratislave vznikla v roku 1953 na bývalej Vysokej škole ekonomickej v Bratislave ako Fakulta výrobno-ekonomická. V rokoch 1959-1969 niesla fakulta názov Fakulta odvetvových ekonomík a v roku 1969 bola premenovaná na Fakultu ekonomiky a riadenia výrobných odvetví (FERVO). Od roku 1992 sa názov fakulty ustálil na Fakulta podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave.

Pôvodná orientácia fakulty na riadenie priemyslu a poľnohospodárstva sa postupne rozšírila a v súčasnosti je pedagogická a vedecko-výskumná činnosť FPM EU v Bratislave orientovaná na manažment všetkých typov, veľkostí podnikov a ich príslušnosť k odvetviam.

Na čele fakulty je dekan, ktorého v jednotlivých funkčných oblastiach zastupujú prodekani. Kontrolu výkonných funkcií vedenia fakulty vykonáva 15-členný akademický senát fakulty.

Fakulta zabezpečuje všetky druhy vysokoškolského štúdia, na troch stupňoch – bakalárske, inžinierske a doktorandské štúdium. Na základe výsledkov Komplexnej akreditácie Ekonomickej univerzity v Bratislave má potvrdenú spôsobilosť konať štátne skúšky  na bakalárskom a inžinierskom štúdiu, konať doktorandské štúdium a uskutočňovať habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie profesorov.

Fakulta sa organizačne člení na 5 katedier – Katedra podnikovohospodárska, Katedra manažmentu, Katedra podnikových financií, Katedra manažmentu výroby a logistiky, Katedra informačného manažmentu.

Všetky pracoviská fakulty sa nachádzajú v budove Ekonomickej univerzity v Bratislave na Dolnozemskej ceste 1/b, 852 35 Bratislava 5.

FaLang translation system by Faboba

Interreg Central Europe projekty, do ktorých je fakulta zapojená

ENTER transfer for Combinations

RESTAURA for Combinations

Chcete byť informovaný o aktuálnom dianí na fakulte?