Fakulta podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave zorganizovala už druhý ročník Fotosúťaže ERASMUS+. Do súťaže sa zapojili študenti, ktorí v tomto akademickom roku absolvovali zahraničnú mobilitu a zaslali svoje fotografie, ktoré sa im počas mobility podarilo vyhotoviť. Súťažilo sa v troch kategóriách: Krajina, Ľudia, Škola.

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: . Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.