V týždni od 19. do 23.3.2018 absolvovali naši študenti Kurz podnikateľských zručností, ktorý bol organizovaný Národným podnikateľským centrom. Študentom prednášali odborníci z praxe, ktorí sa podelili o svoje skúsenosti s rozbiehaním, ale aj s prevádzkou vlastného podnikania. Na záver kurzu dekan fakulty prof. Ing. Peter Markovič, PhD. odovzdal študentom certifikáty.

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: . Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.