Na Ekonomickej univerzite v Bratislave sa konal Týždeň udržateľnosti, ktorý bol zahájený 5.11.2018. Fakulta podnikového manažmentu EU v Bratislave zorganizovala hneď prvý deň medzinárodný SF´18 (Sustainability Festival 2018 - Festival Udržateľnosti 2018) ako jedno z centrálnych podujatí v rámci Týždňa udržateľnosti.

Na tejto originálnej aktivite spolupracovali partneri z podnikovej praxe COOP Jednota Slovensko, Adient, Kia Motors Slovakia, Východoslovenská energetika a.s.  a Slovenské centrum pre komunikáciu a rozvoj.

 

Svojou kreatívnou účasťou na festivale prispelo celkovo 11 medzinárodných tímov zložených z 3 študentov reprezentujúcich 3 rôzne krajiny, pričom každý tím prezentoval „best practise“ vzorového riešenia spoločného problému v 3 rôznych krajinách s minimálne jedným cieľom udržateľnosti Agendy 2030. 

Prorektorka pre vedu a doktorandské štúdium Denisa Čiderová podujatie otvorila privítaním a ocenila aktívny záujem študentov o spoločenskú zodpovednosť podnikov, etické správanie a udržateľný rozvoj. Podujatie moderovala gestorka podujatia Gabriela Dubcová, ktorá participovala i ako členka jednej z hodnotiacich komisií v kategóriách: 

  • „THE BEST PRACTICE WITH LARGEST POSITIVE IMPACTS“ (v Komisii odborníkov z praxe),
  • „THE BEST DISSEMINATION“ (v Komisii pedagógov),
  • „THE MOST CREATIVE PRESENTATION“ (v Komisii študentov).
  • Spracovanie tém,  ich atraktívna a evakuujúca prezentácia boli veľmi zaujímavé, kreatívne a inšpiratívne pre súťažiacich, členov komisii i študentov v auditóriu. Počas súťaže boli pertraktované rôzne témy od separovania odpadov, produkcie čistejšej energie cez kvalitu vzdelávania a ochranu života na zemi až po mimoriadne atraktívne témy - súčasné výzvy: rôzne oblasti inovácií v priemysle a službách, podpora porodinenej politiky a rodovej rovnosti. Súťažiaci reprezentovali hlavne krajiny z EÚ ale aj Ukrajinu a Kosovo.  Diplomy a hodnotné  ceny získali tímy umiestnené na prvých 3 miestach. Druhý ročník „SUSTAINABILITY FESTIVAL 2018“ môžeme hodnotiť vysoko pozitívne pre všetky zainteresované subjekty - ešte úspešnejšie, z pohľadu angažovanosti a vyspelosti názorov študentov na výzvy udržateľného rozvoja a „best practise“ inšpirujúcich a stimulujúcich riešení v rôznych oblastiach a krajinách našej spoločnej Zeme.

     

    Fotogaléria k SF'18

    Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: . Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.