Načítavam stránku...

 

Dňa 23. mája 2019 sa v rámci medzinárodnej vedeckej konferencie Katedry podnikovohospodárskej Fakulty podnikového manažmentu (FPM EU) Ekonomickej univerzity v Bratislave „Aktuálne problémy podnikateľskej sféry 2019“ uskutočnila exkurzia účastníkov konferencie do  významnej hutníckej spoločnosti Slovalco, a. s. v Žiari nad Hronom, ktorá bola ďalšou v sérii návštev spoločensky zodpovedných podnikov (SZP) organizovaných touto katedrou. 

 

Slovalco, a. s. vyrába primárny  hliník z oxidu hlinitého na báze technológie elektrolýzy. Spoločnosť bola založená v roku 1993 s cieľom nahradiť zastaranú a neefektívnu technológiu, ktorá mala negatívny vplyv na životné a pracovné prostredie. Od roku 1996 už funguje závod s novou technológiou, s minimálnym vplyvom na životné prostredie a čo najväčší dôraz je kladený na ľudí,  ich bezpečnosť a zdravie a to nielen tých, ktorí pracujú v podniku, ale aj žijúcich v žiarskom regióne. Slovalco, a. s. v súčasnosti zamestnáva takmer 500 ľudí. Svojou sociálnou zamestnaneckou politikou, dôrazom na bezpečnosť pri práci, príkladným vzťahom k miestnej komunite ako aj ochranou životného prostredia sa radí medzi podniky úspešne uplatňujúce vo svojej činnosti princípy SZP, aj v komplikovaných prípadoch riešiacich náročné problémy ekonomiky a manažmentu  podniku. 

Exkurzia nadviazala na takmer 12 ročnú spoluprácu spoločnosti SLOVALCO a FPM a ako priama návšteva podniku bola koncipovaná do dvoch sekcií: prezentácia základných reálií o podniku a návšteva prevádzky výroby. Počas prednášky v príjemnej atmosfére získali účastníci exkurzie množstvo využiteľných informácií o činnosti podniku po stránke organizačnej, technologickej ale i ekonomickej.      Ing Rudolf Knapp, MBA, obchodno-finančný riaditeľ, v prípade tejto exkurzie excelentný „Event Creative Manager“, náserudovane zasvätil  do náročného procesuvýroby hliníka, ako aj  do problémov súvisiacich s produkciou a trhovou realizáciou tejto svetovej komodity. Následne sme pokračovali prehliadkou priestorov, kde sme si mohli  v praxi prezrieť produkčný proces hliníka, ktorý je charakteristický presunom veľkých objemov materiálu a bremien, vysokou energetickou náročnosťou a tiež použitím širokého spektra chemických látok. Pri prehliadke nás Ing. Jozef Pilnik − manažér BOZP, Ing. Bálint Nagypál − bezpečnostný technika Ľudovít Pittner, zmenový majster elektrolýzyinformovali o metóde elektrolýzy využívanej pri produkcii tekutého hliníka, ako aj o prísnych opatreniach bezpečnosti a ochrany zdravia pracovníkov. Priateľskú atmosféru v priebehu celej exkurzie trvajúcej cca 3,5 hodiny pomáhala vytvárať i asistentka senior manažmentu Ing. Petra Michálková, v úlohe  operatívnej manažérky. 

Na záver, radi pripájame poďakovanie aj za dlhodobú produktívnu a konštruktívnu spoluprácu, ktorá prospieva k priateľským obojstranne prospešným vzťahom FPM Ekonomickej univerzity v Bratislave a Slovalco, a. s. a  touto cestou želáme manažmentu a pracovníkom celej spoločnosti Slovalco, a. s.  dlhodobý úspešný udržateľný rozvoj, produktívnu prosperitu a rastúcu kredibilitu.

Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

V Žiari nad Hronom, 23. mája 2019

Fotogaléria

 

FaLang translation system by Faboba

Interreg Central Europe projekty, do ktorých je fakulta zapojená

ENTER transfer for Combinations

RESTAURA for Combinations

Chcete byť informovaný o aktuálnom dianí na fakulte?