Už siedmykrát sa na Fakulte podnikového manažmentu spustil výberový predmet Skills for Success from University to Workplace, ktorý je zabezpečovaný podnikmi združenými v rámci BSC fóra. Kurz otvorili zástupcovia firiem a našej fakulty. Študenti sa stretnú s témami ako je time management, prezentačné zručnosti, či verbálna a neverbálna komunikácia. Úvodná hodina bola venovaná téme kritického myslenia a vedenia hodiny sa zhostili predstavitelia spoločnosti Adient.

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: . Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.