....je práve 21. novembra 2019, Svetový deň filozofie (UNESCO) a my sa nachádzame na Zámku ve Žďáru nad Sázavou spolu s majiteľom a spoluorganizátorom grófom Constantinom Kinským na veľmi atraktívnej konferencii: „Rodinná rada jako nástroj konkurenceschopnosti“.

Impulzom k tejto výnimočnej a ojedinelej konferencii je entuziastický organizátor prof. Ing. Jiří Hnilica, Ph.D., Prorektor pre medzinárodné vzťahy a informační systémy, Vedúci Katedry stratégie a zakladateľ Centra pre rodinné firmy na VŠE. Tento ambiciózny muž,  Jiří Hnilica, ako filozofický vizionár a stratég prebiehajúcou konferenciou posilňuje pozíciu ekonomicky vysokoangažovanej a úspešnej profitabilnej komunity českých rodinných podnikov v rámci ČR aj v rámci V4, predovšetkým slávnostným založení „Strategické rady Centra pro rodinné firmy“. 

 

Konferencia je zameraná na 2 centrálne oblasti:

1) Kreovanie produktívnych udržateľných vzťahov kooperácie rodinných firiem ekonomickom priestore Česka, Slovenska, Poľska a Maďarska, vrátane zástupcov akadémie zo všetkých štyroch krajín.

2) Fungovanie rodinnej rady vo vzťahu k rodinnej firme, s akcentom na formy generačného transferu moci v ich podnikoch.

Prvá téma je prezentovaná v rámci diskusného panel s firmami z regiónu CEE, pod titulom “Rodinná rada – kdy a jak spolu mluvit o rodině a podnikání”. V tejto časti nás reprezentujú aj 2 veľmi úspešné udržateľné stredne veľké podniky, víťazi Via Bona. Celú zostavu tohto bloku tvorili Tamás Kürti (dedič spoločnosti Kürt Ltd. a majiteľ Kürt Akadémia, Maďarsko), Kateřina Kadlecová (riaditeľka rodinnej spoločnosti USSPA), Juraj Luntner (výkonný riaditeľ rodinnej firmy Lunter, s.r.o., Slovensko), Andrej Husár (spolumajiteľ rodinnej firmy HSH, s.r.o., Slovensko) a Wojciech Wróbel (vlastník Wróbel Group, Poľsko). Panelisti sa zameriavajú aj na formy generačného transferu moci v ich podnikoch.

Druhá téma rozvíjajúca najnovšie informácie a skúsenosti z fungovania rodinnej rady vo vzťahu k rodinnej firme je primárne diskutovaná v 1. bloku konferencie “Rodinná rada – odkaz a hodnoty, které přetrvají” a 3. bloku konferencie “Rodinná rada – mládí vpřed”, so špeciálnym zameraním na nastupujúcu generáciu významných českých firiem:Jan Lát (miestopredseda predstavenstva spoločnosti BENEŠ a LÁT a.s.),  Jan Musil (riaditeľ divízie a miestopredseda predstavenstva LIKO-S, a.s.),  Petr Milata (riaditeľ a kôrnatel rodinnej firmy Beznoska s.r.o),  Aleš Procházka (Business Development Manager, ComAp) a  Valerie Vítková (Členka dozornej rady, NWT, a.s.). 

Pri aktívnej účasti a hodnotení tejto konferencie, ktorá je interesantná nielen miestom, kultúrnym rámcom, prítomnosťou grófa Constantina Kinského, obsažnosťou tém, aktuálnosťou problémov rodinných podnikov, deklarovaním etických hodnôt rodinných podnikov vo V4 ale predovšetkým prezentovaním obrovského potenciálu a misie tejto udržateľnej formy  podnikania do budúcnosti vo V4, radi participujeme aj my z Ekonomickej univerzity v Bratislave doc. Mgr. Boris Mattoš, PhD.,  štatutárny zástupca rektora, prorektor pre medzinárodné vzťahy, doc. Ing. Mgr. Gabriela Dubcová, PhD. a Ing. Denisa Gajdová, PhD. z katedry Podnikovohospodárskej, odborníčky zaoberajúce sa rodinným podnikaním v rámci problematiky podnikania v MSP. V rámci Konferencie sme komparujeme a dopĺňame informácie z praktického fungovania rodinných podnikov v SR o relevantné teoretické informácie a aktuálne výsledky z vedeckovýskumnej činnosti. Čo je pre nás teraz mimoriadne dôležité – výzva ku kreovaniu podobnej formy asociácie pre rodinné podnikanie ako v ČR (Centrum pre rodinné firmy) ale  i v Poľsku a Maďarsku. 

O spokojnosti z účasti na tejto konferencii nechajme prehovoriť našich 2 slovenských zástupcov z udržateľných úspešných rodinných podnikov:

„Konferencia Rodinná rada ako nástroj konkurencieschopnosti bola skvelá príležitosť ako stretnúť úspešných hráčov v biznis segmente svetovej úrovne, inšpirovať sa a predovšetkým zoznámiť sa s najnovšími výstupmi ojedinelého fungujúceho vzťahu prepojenia akademického prostredia s reálnou praxou obchodného sveta. Konferencia naplnila moje neskromné očakávania obsahom, kvalitou, rečníkov, ako aj celkovo skvelou úrovňou. Chválim organizátorov, skvelá práca, konferenciu hodnotím ako veľmi prínosnú a hodnotnú.“
Andrej Husár, spolumajiteľ rodinnej firmy HSH, s.r.o.

„Bolo to veľmi milé a inšpiratívne podujatie v krásnom prostredí a verím, že podobné centrum pre rodinné firmy vznikne aj na Slovensku.“
Juraj Luntner, výkonný riaditeľ rodinnej firmy LUNTER, s.r.o.

FOTOGALÉRIA

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: . Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.