Načítavam stránku...

Nová platforma Alumni klubu Fakulty podnikového manažmentu EUBA má ako základné poslanie vytvoriť priestor pre spoluprácu a komunikáciu absolventov fakulty s členmi akademickej obce fakulty, zintenzívniť kooperáciu pri zabezpečení napĺňania poslania fakulty v oblasti vzdelávania, vedy a výskumu a súčasne získavať informácie o uplatniteľnosti absolventov fakulty, ako aj získania spätnej väzby od absolventov za účelom skvalitnenia pedagogických a vedecko-výskumných procesov na fakulte.

 

Hlavné oblasti činnosti klubu:

Alumni sebe (ASaV zóna)

Čo vieme umožniť? Čo vieme ponúknuť?

  • pravidelné podujatie "Deň absolventov".
  • Alumni štvrtky - besedy na odborné témy, reflektujúce dianie v ekonomike a podnikateľskom prostredí.
  • Spoluorganizovanie medzinárodných vedeckých konferencií, vedeckých a pedagogických podujatí, odborných seminárov.
  • Spolupráca pri riešení projektov základného a aplikovaného výskumu.

  

Alumni absolventom (AA zóna)

Čo chceme podporiť? 

  • Zabezpečovanie odborných prednášok pre študentov zástupcami hospodárskej praxe (absolventmi fakulty).
  • Participácia absolventov na hodnotení a rozvoji študijných programov, zabezpečovaných fakultou.
  • Spolupráca na zadávaní záverečných (bakalárskych, diplomových a doktorandských) prác, pri ich riešení a recenzovaní.
  • Organizovanie odborných súťaží a oceňovanie študentov.
  • Možnosť vyhľadávať talenty medzi študentmi.
  • Pomoc pri realizovaní odborných praxí, pracovných stáží, exkurzií pre študentov.

 

REGISTRÁCIA ČLENOV ALUMNI KLUBU

FaLang translation system by Faboba

Interreg Central Europe projekty, do ktorých je fakulta zapojená

ENTER transfer for Combinations

RESTAURA for Combinations

Chcete byť informovaný o aktuálnom dianí na fakulte?