BIELIKOVÁ, Slávka, Mgr.

104001 - Dekanát fakulty

študijná referentka sociálna referentka
Miestnosť D5.38
E-mailová adresa
Telefón +421 2 6729 5538