LULKOVIČOVÁ, Ľudmila, Ing.

104001 - Dekanát fakulty

referentka pre vedu
Miestnosť D5.31
E-mailová adresa
Telefón +421 2 6729 5531