RYBÁROVÁ, Daniela, doc., Ing., PhD.

104002 - Department of Business Economy

Associate Professor
Room E5.27
Email
Phone +421 2 6729 5577
Consultation hours:

Pondelok: 10.00 - 10.45
Utorok: 12.30 - 13.15

Seminár k záverečným prácam:
Pondelok: 10.45 - 11.30
Utorok: 13.15 - 14.00

Teaching activities:
  • Podnikové hospodárstvo
  • Podnikateľské riziko
  • Podnik a podnikanie
Research Activities:

Diagnostika podnikových procesov v kontexte manažmentu rizika a stanovenia hodnoty podniku