TÓTH, Miroslav, doc. Ing., PhD.

104002 - Department of Business Economy

Associate Professor prodekan pre vedu a doktorandské štúdium
Room E5.12
Email
Phone +421 2 6729 5562
Consultation hours:

Utorok: 9.30 - 10.15
Streda: 9.30 - 10.15

Seminár k záverečným prácam:
Utorok: 10.15 - 11.00
Streda: 10.15 - 11.00

Teaching activities:
  • Nákladový controlling
Research Activities:
  • Controlling podnikov financovaných na princípe verejných zdrojov
  • Stratégia rozvoja agropotra-vinárstva a konkurenčná schopnosť agropotravinárskych podnikov SR