Fakulta podnikového manažmentu Ekonomická univerzita v Bratislave

Katedra manažmentu výroby a logistiky

Dolnozemská cesta 1/b

852 35 Bratislava 5

tel(sekretariát): 02/672 95 525

 

Katedra sa nachádza na piatom poschodí v bloku D. (Za schodišťom)