Zmeny termínov harmonogramu akademického roka 2019/2020 pre I. a II. stupeň štúdia v zmysle opatrenia rektora č. 6/2020 a následnej precizácie úloh, termínov a povinností dekanom fakulty. Dokument zahŕňa súhrnný prehľad termínov z uvedených dokumentov a v žiadnom prípade nenahrádza tieto dokumenty.

 

In order to promote positive awareness and promote organized public events, the University of Economics in Bratislava produces visual and audio recordings and publishes them on its website. In case of reservations to the published video and audio recordings, please make these reservations in writing to the following e-mail address: . Complete information on personal data processing here.