2. stupeň štúdia

Odovzdávanie diplomu, dodatku k diplomu a vysvedčenia pre absolventov 2. stupňa štúdia sa bude konať dňa 22.7.2020 od 10:00 hod. do 12:00 hod. vo vestibule budovy rektorátu na prízemí.

Prosím, ak sa plánujete odovzdávania zúčastniť, vyplňte tento formulár.

1. stupeň štúdia

Slávnostné promócie na bakalárskom stupni štúdia sa nebudú konať. Diplom, dodatok k diplomu a vysvedčenie sa budú odovzdávať pri zápise na štúdium na 2. stupeň štúdia, 4.9.2020 v miestnosti B1.02. V prípade, že absolventi nepokračujú v štúdiu na FPM alebo potrebujú mať diplom k dispozícií skôr, dohodnú si termín jeho prevzatia mailom so študijnom referentkou ().

In order to promote positive awareness and promote organized public events, the University of Economics in Bratislava produces visual and audio recordings and publishes them on its website. In case of reservations to the published video and audio recordings, please make these reservations in writing to the following e-mail address: . Complete information on personal data processing here.