Študenti 1. ročníka, 1. stupňa štúdia. Využite ponuku online stretnutia s pedagógmi z Katedry matematiky a aktuárstva na preopakovanie základného stredoškolského učiva z matematiky potrebného na porozumenie vysokoškolského učiva predmetu Matematika na našej univerzite.
Jednotlivé hodiny by postupne boli zamerané na lineárne, kvadratické, lineárne lomené, polynomické, základné exponenciálne a logaritmické rovnice, nerovnice, funkcie a ich grafy.
Stretnutia by sa konali formou online konzultácií v týždni od 13.9. do 17.9. cez aplikáciu MS Teams, pričom čas a termín stretnutí bude upresnený mailom neskôr.

Prihláste sa na: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSex3XdbFh4w0CI8DoFTlk2-SKHV5KYXHRkWoeGICn2nyK44Aw/viewform

In order to promote positive awareness and promote organized public events, the University of Economics in Bratislava produces visual and audio recordings and publishes them on its website. In case of reservations to the published video and audio recordings, please make these reservations in writing to the following e-mail address: . Complete information on personal data processing here.