Na bakalárskom stupni štúdia študuje študent FPM 2 cudzie jazyky.

Štúdium každého jazyka trvá 2 semestre.

Ako 1. cudzí jazyk (1.CJ) študuje študent jazyk, ktorý úspešne absolvoval na strednej škole (maturitná skúška na úrovni B1 alebo B2) a z ktorého úspešne zložil prijímacie skúšky.

Študent začína študovať 1.CJ v prvom semestri a každý semester ukončí skúškou.

2. cudzí jazyk (2.CJ) si vyberá študent so zreteľom na získané vedomosti (na úrovni A2 alebo B1) z daného jazyka a to na strednej škole, v jazykových kurzoch alebo v zahraničí.

Študent si nemôže zvoliť druhý cudzí jazyk, ak nemá požadované vedomosti z jazyka aspoň na minimálnej úrovni A2.

Študent začína študovať 2. CJ v treťom semestri a každý semester ukončí skúškou.

Študijná literatúra:

1CJ Anglický jazyk:

Povinnou študijnou literatúrou pre štúdium anglického jazyka v zimnom semestri 2021/2022 (kurz. č. 12) a aj v letnom semestri 2021/2022 (kurz. č. 13) bude učebnica:

Market Leader Upper-Intermediate 3rd Edition Extra: cena je 25€ v prípade, že sa učebnica bude predávať na univerzite (dni, čas a miesto predaja budú upresnené podľa epidemiologickej situácie)
V prípade, že by sa situácia zhoršila a nebude možné predávať učebnice na univerzite, potom by študenti zaplatili 25€ + dopravu + dobierku -+ 4,7€, tj. učebnica by vyšla 29,70 alebo pokiaľ by platili kartou bez dobierky - 1,5€, tj učebnica by vyšla 26,50€.

V prípade objednávania online študent uvedie v poznámke EUBA, aby získal zvýhodnenú sumu.

Upozornenie:

Pre zabezpečenie riadnej výučby je potrebné, aby mali všetci študenti učebnice so sebou hneď na 1. vyučovacej hodine!!!
Učebnica slúži študentom aj ako cvičný zošit, preto študenti nemôžu mať na hodinách anglického jazyka staršie, použité učebnice, ktoré sú už vyplnené!

2CJ Anglický jazyk:

Povinnou študijnou literatúrou pre štúdium anglického jazyka v zimnom semestri 2021/2022 (kurz. č. 9) a aj v letnom semestri 2021/2022 (kurz. č. 10) bude učebnica:

Market Leader Pre-Intermediate

1CJ Nemecký jazyk:

Povinnou študijnou literatúrou pre štúdium nemeckého jazyka v zimnom semestri 2021/2022 (kurz. č. 12) a aj v letnom semestri 2021/2022 (kurz. č. 13) bude nemecká učebnica:

 • ✓  Müller, A., Schlüter, S.: Im Beruf Neu - Kursbuch, Sprachniveau B1+/B2, Hueber Verlag, ISBN 978-3-19-201190-0 (pre kurzy č. 12 a 13)

 • ✓  Müller, A., Schlüter, S.: Im Beruf Neu – Arbeitsbuch, Sprachniveau B1+/B2, Hueber Verlag, ISBN 978-3-19-201190-7 (pre kurzy č. 12 a 13)

  • Kde si učebnicu kúpite:
   Predajňa OXICO Panónska cesta 6
   Bratislava, 851 04
   Telefón: 02/672 830 20

  • Kedy: Po - Pia: 8:00 – 16:30

Upozornenie:

!!! Pre zabezpečenie riadnej výučby je potrebné, aby mali všetci študenti učebnice so sebou hneď na 1. vyučovacej hodine!!!

2CJ Nemecký jazyk:

Povinnou študijnou literatúrou pre štúdium nemeckého jazyka bude nemecká učebnica s cvičebnicou:

1. Perspektive Deutsch, Kommunikation am Arbeitsplatz A2/B1+ Kursbuch mit Audio-CD, Klett, ISBN 978-3-12-675347-0
Cena: 19,90 Euro

2. Perspektive Deutsch, Kommunikation am Arbeitsplatz A2/B1+ Übungsbuch, Klett, ISBN 978-3-12-675348-7
Cena: 15,90 Euro

!!! Pre zabezpečenie riadnej výučby je potrebné, aby mali všetci študenti učebnice so sebou hneď na 1. vyučovacej hodine!!!

Kde si učebnicu kúpite: 
Predajňa OXICO
Panónska cesta 6, Bratislava
Telefón: 02/672 830 20 Po - Pia: 8:00 – 16:30

Románske a slovanské jazyky (francúzština, španielčina, taliančina, ruština)

Študijná literatúra na výučbu románskych a slovanských jazykov bude oznámená na prvej hodine.

Prvý jazyk románsky alebo slovanský v rozvrhu

Kurzy akéhokoľvek prvého jazyka románskeho/slovanského v prvom ročníku (tzv. kurz č. 12) nie sú zvyčajne v rozvrhu pre nízky počet prihlásených nasadzované, pretože je potrebné nájsť termín hodiny po dohode študentov zo všetkých fakúlt na stretnutí s vyučujúcim v prvom týždni semestra.

Informácie o termínoch stretnutí s vyučujúcimi (resp. o stretnutiach cez MS Teams) budú zverejnené pred začiatkom semestra na webe Fakulty aplikovaných jazykov v časti Štúdium – Študenti ostatných fakúlt - Rozvrhy

Druhý jazyk románsky alebo slovanský

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE: Všetky jazyky ponúkané ako druhý cudzí jazyk sa vyučujú minimálne od ukončenej úrovne A2. Žiaden z predmetov ponúkaných ako druhý cudzí jazyk nie je koncipovaný ako kurz pre začiatočníkov.

Kurzy druhého jazyka talianskeho (kurzy 9, 10, na OF aj 11) nie sú v rozvrhu pre nízky počet prihlásených nasadzované, pretože je potrebné nájsť termín hodiny po dohode študentov zo všetkých resp. z viacerých fakúlt na stretnutí s vyučujúcim v prvom týždni semestra.

Všeobecná poznámka: Čísla interného číslovania kurzov (12, 13, 17, resp. 9, 10, 11) sú uvedené v názve kurzu v AISe ako posledný údaj za názvom v zátvorke.

 

In order to promote positive awareness and promote organized public events, the University of Economics in Bratislava produces visual and audio recordings and publishes them on its website. In case of reservations to the published video and audio recordings, please make these reservations in writing to the following e-mail address: . Complete information on personal data processing here.