Prihlasovanie na rozvrh výučby cudzích jazykov prostredníctvom AIS  

V termíne od 14. septembra od 8:00 hod. do 15. septembra 23:59 hod.

Cudzí jazyk I.

Prihlasujú sa študenti 1. ročníka 1. stupňa na konkrétne rozvrhové okná jednotlivých jazykov 

  • angličtina, nemčina, francúzština, španielčina, taliančina, ruština.

 

Cudzí jazyk II.

Prihlasujú sa študenti 2. ročníka 1. stupňa na konkrétne rozvrhové okná jednotlivých jazykov

  • angličtina, nemčina, francúzština, španielčina, taliančina, ruština.

 

Prihlasovanie na rozvrh telovýchovných aktivít prostredníctvom AIS

V termíne od 20. septembra od 8:00 hod. do 21. septembra 23:59 hod.

Prihlasujú sa študenti 2. ročníka 1. stupňa EMP a FM na konkrétne rozvrhové okná.
V prípade, že majú záujem o telovýchovné aktivity aj študenti iných ročníkov, je potrebné požiadať na študijnom oddelení o zápis predmetu Telovýchovné aktivity (0 kreditov) do zápisného listu.

Úvodné prednášky k telovýchovným aktivitám

Video k telovýchovným aktivitám

Manuál na prihlásenie sa na rozvrhové okná

In order to promote positive awareness and promote organized public events, the University of Economics in Bratislava produces visual and audio recordings and publishes them on its website. In case of reservations to the published video and audio recordings, please make these reservations in writing to the following e-mail address: . Complete information on personal data processing here.