Väžené študentky a študenti, v dňoch 13.-14.9. sa uskutočnili voľby do študentskej časti Akademického senátu FPM EUBA. Za nových členov boli zvolení Paulína Dudová, Federico Banda a Samuel Baranovič.

Celkovo bolo odovzdaných 109 hlasov s nasledovným rozdelením medzi jednotlivých kandidátov:
Paulína Dudová - 87,
Federico Banda - 64,
Samuel Baranovič - 61 hlasov.

Ďakujeme všetkým študentom za účasť.

In order to promote positive awareness and promote organized public events, the University of Economics in Bratislava produces visual and audio recordings and publishes them on its website. In case of reservations to the published video and audio recordings, please make these reservations in writing to the following e-mail address: . Complete information on personal data processing here.