Loading page...
prof. Ing. Peter Markovič, PhD.

prof. Ing. Peter Markovič, PhD.

dekan fakulty

 

miestnosť: D5.35

tel.: 02/67 295 535

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

doc. Ing. Miroslav Tóth, PhD.

doc. Ing. Miroslav Tóth, PhD.

prodekan pre vedu a doktorandské štúdium

 

miestnosť: E5.12

tel.: 02/67 295 562

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

doc. Ing. Anita Romanová, PhD.

doc. Ing. Anita Romanová, PhD.

prodekanka pre vzdelávaciu činnosť

 

miestnosť: D5.12, D6.30

tel.: 02/67 295 630

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Ing. Katarína Grančičová, PhD.

Ing. Katarína Grančičová, PhD.

prodekanka pre rozvoj a sociálne otázky

 

miestnosť: E5.06

tel.: 02/67 295 556

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Ing. Jana Blštáková, PhD.

Ing. Jana Blštáková, PhD.

prodekanka pre zahraničné vzťahy

 

miestnosť: D5.33

tel.: 02/67 295 533

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Ing. Marián Smorada, PhD.

Ing. Marián Smorada, PhD.

poverený výkonom funkcie prodekana pre informatizáciu fakulty a styk s verejnosťou

 

miestnosť: D5.11

tel.: 02/67 295 511

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Ing. Žofia Dunová

Ing. Žofia Dunová

tajomníčka fakulty

 

miestnosť: D5.10

tel.: 02/67 295 510

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

FaLang translation system by Faboba

Interreg Central Europe projekty, do ktorých je fakulta zapojená

ENTER transfer for Combinations

RESTAURA for Combinations

Chcete byť informovaný o aktuálnom dianí na fakulte?