Loading page...

Zloženie Vedeckej rady Fakulty podnikového manažmentu EU v Bratislave

 

Členovia Vedeckej rady FMV EU v Bratislave

Predseda vedeckej rady

prof. Ing. Peter Markovič, PhD.

dekan FPM EU v Bratislave

 

Interní členovia Vedeckej rady

Ing. Jana Blštáková, PhD.,

prof. Ing. Andrej Dupaľ, CSc.,

prof. Ing. Eleonora Fendeková, PhD.,

doc. Ing. Elena Fetisovová, CSc.,

Ing. Katarína Grančičová, PhD.,

doc. Ing. Eduard Hyránek, PhD.,

doc. Ing. Mgr. Zuzana Juhászová, PhD.,

doc. Ing. Mojmír Kokles, PhD.,

prof. Ing. Helena Majdúchová, CSc.,

prof. Ing. Štefan Majtán, PhD.,

doc. Ing. Anita Romanová, PhD.,

prof. Ing. Štefan Slávik, CSc.,

Ing. Marián Smorada, PhD.,

prof. Ing. Ľuboslav Szabo, CSc.,

prof. PhDr. Miroslava Szarková, CSc.,

doc. Ing. Miroslav Tóth, PhD.

podpredseda Vedeckej rady FPM

 

Externí členovia Vedeckej rady

doc. PhDr. Peter Dorčák, PhD.

prezident Slovenskej Marketingovej asociácie

Dr. h. c. prof. Ing. Miroslav Grznár, DrSc.

emeritný profesor FPM EU v Bratislave

Ing. Peter Kubrický

generálny riaditeľ Burzy cenných papierov v Bratislave

Ing. Martina Marhefková, PhD.

audítorka, PROCTUM CONSULT, s.r.o.

doc. Ing. Peter Mesároš, PhD.

Výskumný ústav stavebnej informatiky, s.r.o.

Ing. Andrej Révay

prezident Slovenskej asociácie podnikových finančníkov

prof. Ing. Mária Režňáková, CSc.

Fakulta podnikatelská, Vysoké učení technické v Brně

doc. Mgr. Art. Svetlana Waradzinová

Divadelná fakulta Vysokej školy muzických umení

FaLang translation system by Faboba

Interreg Central Europe projekty, do ktorých je fakulta zapojená

ENTER transfer for Combinations

RESTAURA for Combinations

Chcete byť informovaný o aktuálnom dianí na fakulte?