Loading page...

Výsledky prijímacích skúšok (počet dosiahnutých bodov z jednotlivých predmetov) z príslušného dňa nájde uchádzač tu: https://ais2.euba.sk/ais/vysledkyZobrazit.do po 14:00 hod. v daný deň.

Poznámka: Identifikačné číslo je číslo čiarového kódu.

Výsledky celého prijímacieho konania budú zverejnené po zasadnutí prijímacej komisie Fakulty podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave a po prijatí rozhodnutia komisie (približne do 7 pracovných dní od skončenia prijímacích skúšok) tu:

https://ais2.euba.sk/ais/vysledkyZobrazit.do

Poznámka: Identifikačné číslo je číslo čiarového kódu.

Možnosti výsledkov celého prijímacieho konania po zasadnutí prijímacej komisie budú:

 • postúpil do ďalšieho kola - znamená, že uchádzač splnil podmienky pre prijatie (ďalšie informácie budú v písomnom rozhodnutí dekana fakulty)
 • neprijatý (ďalšie informácie budú v písomnom rozhodnutí dekana fakulty)
 • Jednotné šablóny pre prezentáciu záverečnej práce v PowerPoint nájdete v priložených súboroch:

  I. stupeň, obhajoba bakalárskej práce - SK, EN

  II. stupeň, obhajoba diplomovej práce - SK, EN

  III. stupeň, obhajoba dizertačnej práce - SK

  O Z N Á M E N I E

  Volebnej komisie na voľbukandidátov načlenov Akademického senátu Ekonomickej univerzity v Bratislave za Fakultu podnikového manažmentu na funkčné obdobie od 1. 5. 2019 do 30. 4. 2023

  1. Dňa 29. apríla 2019 v čase od 10.30 hod. do 13.30 hod. sa uskutočnila voľba kandidátov na členov zamestnaneckej časti Akademického senátu Ekonomickej univerzity v Bratislave za Fakultu podnikového manažmentu. 
  1. Na základe výsledku volieb boli do Akademického senátu Ekonomickej univerzity v Bratislave za Fakultu podnikového manažmentu zvolení:

  Bolek Vladimír, Ing. PhD. - KIM

  Kintler Jakub, Ing. PhD. - KPH

  Majdúchová Helena, prof. Ing. CSc. - KPH

           

  1. Volebná komisia na voľbu kandidátov na členov AS EU v Bratislave zvoleným kandidátom srdečne gratuluje.

  V Bratislave, dňa 29. 4. 2019

  Ing. Mgr. Zuzana Joniaková, PhD.
  predsedníčka volebnej komisie
  na voľbu kandidátov na členov
  Akademického senátu EU v Bratislave na FPM

  FaLang translation system by Faboba

  Interreg Central Europe projekty, do ktorých je fakulta zapojená

  ENTER transfer for Combinations

  RESTAURA for Combinations

  Chcete byť informovaný o aktuálnom dianí na fakulte?