Dodatočná výzva pre štúdium na partnerských univerzitách - letný semester 2021/2022

Študenti, môžete vycestovať na prestížne univerzity s podporu programu Erasmus+ mimo EÚ, v letnom semestri 2021/2022. Uchádzať sa môžete do 18.10.2021 zaslaním prihlášky na e-mail: michaela.vrbenska@euba.sk.

Viac informácií.

Výzva pre študijné pobyty na 6-12 mesiacov

Študenti, môžete plánovať stáže. Otvárame výzvu pre nominácie študentov na Erasmus+ mobilitu- študentskú stáž na akad. rok 2021/2022

(stáž je možné absolvovať v období November 2021 – September 2022).

Registrácia v on-line https://www.studyabroad.sk/

Prihlášku je potrebné zaslať podpísanú (odovzdáte osobne D5.38, alebo pošlete ako scan )

Termín na prihlasovanie študentov je do 15.10.2021

Stážovať môžete mimo semestra, alebo v poslednom semestri na II. stupni štúdia. Stáž uznáme ako prax, ktorú máte v študijnom pláne.

 

 

doc. Ing. Jana Blštáková, PhD.
prodekanka pre zahraničné vzťahy

Plagát_SK.png