Loading page...

Predmet I. stupňa | Informačný list predmetu [stiahnúť]

 

Gestor predmetu

  • prof. Ing. Karol Zalai, CSc.

 

Anotácia predmetu

  • Rozdelenie podnikových výsledkov na súhrnné a parciálne.
  • Finančná analýza ako východisko analýzy súhrnných výsledkov.
  • Kvantitatívne a kvalitatívne výsledky podniku ako činitele determinujúce finančnú situáciu.
  • Výrobková analýza a vplyv výrobkovej štruktúry na finančnú situáciu podniku.
  • Analýza postavenia podniku na trhu.
FaLang translation system by Faboba

Interreg Central Europe projekty, do ktorých je fakulta zapojená

ENTER transfer for Combinations

RESTAURA for Combinations

Chcete byť informovaný o aktuálnom dianí na fakulte?