Katedra informačného manažmentu v spolupráci so spoločnosťou Simplecell Networks Slovakia, a. s. (Sigfox Slovakia) v rámci voliteľného predmetu 3. ročníka I. stupňa štúdia na FPM - Elektronické podnikanie v letnom semestri 2018/2019 vyhodnotili najlepšie študentské projekty zamerané na využitie platformy Internetu vecí a inovatívnych technológií Priemyslu 4.0 v podnikovej praxi. Spoločnosť Sigfox Slovakia je prvý a jediný slovenský operátor siete určenej pre Internet vecí na technológii Sigfox.

Do súťaže sa zapojilo desať prác. Najlepšie projekty vyhodnotila komisia zložená z členov Katedry informačného manažmentu a spoločnosti Sigfox Slovakia Martin Komínek (Chief Operating Officer) a Juraj Timko (PR Manager).

 
Powered by Phoca Gallery