Na Fakulte podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave sa 31.1.2017 konal vedecký seminár na tému: Industry 4.0 a Corporate Foresight. Prednášajúcimi boli pán dekan prof. Ing. Peter Markovič, PhD., Ing. Klaudia Gubová, PhD. a Ing. Brigita Boorová, PhD.

Témou prednášky prof. Markoviča bol Industry 4.0 a kolegyne Ing. Gubová a Ing. Boorová prednášali na tému Mobilizácia potenciálu podnikového foresightu – predpoklady, odôvodnenia a metodika, kde informovali publikum o projekte: "Mobilizácia potenciálu podnikového foresightu medzi krajinami V4 (Mobilizing corporate foresight potential among V4 countries)". Seminára sa zúčastnili kolegovia z fakulty, doktorandi a hostia z hospodárskej praxe. Po prednáškach nasledovala diskusia.

Bližšie informácie o projekte.

Publikačné výstupy:

Corporate Foresight Potential In Visegrad V4 Countries

The future of business in Visegrad region

Fotodokumentáciu možno nájsť vo fotogalérii.

 

In order to promote positive awareness and promote organized public events, the University of Economics in Bratislava produces visual and audio recordings and publishes them on its website. In case of reservations to the published video and audio recordings, please make these reservations in writing to the following e-mail address: . Complete information on personal data processing here.