V hoteli Bôrik v Bratislave sa 26. septembra 2017 uskutočnilo podujatie s názvom Národný informačný deň k tretej výzve na predkladanie projektov Interreg Stredná Európa 2014 - 2020, na ktoré boli pozvaní aj zástupcovia Fakulty podnikového manažmentu EUBA

prof. Ing. Peter Markovič, PhD., dekan fakulty Ing. Marián Smorada, PhD., prodekan.

 

V rámci programu predniesol dekan fakulty príspevok, v ktorom sa s ostatnými účastníkmi podelil o skúsenosti Fakulty podnikového manažmentu EUBA s predkladaním, schvaľovaním a začatou implementáciou projektu ENTER-transfer, ktorý v rámci fakulty aktuálne prebieha a na ktorý je alokovaných z fondov EÚ cca. 1,7 mil. EUR.

In order to promote positive awareness and promote organized public events, the University of Economics in Bratislava produces visual and audio recordings and publishes them on its website. In case of reservations to the published video and audio recordings, please make these reservations in writing to the following e-mail address: . Complete information on personal data processing here.