Už tradičná fakultná medzinárodná vedecká konferencia Ekonomika, financie a manažment sa uskutočnila v dňoch 11. až 13. októbra 2017 v Tatrách, Starej Lesnej.

Cieľom konferencie bola prezentácia výsledkov výskumu učiteľov fakulty, vzájomná výmena vedeckých poznatkov, hľadanie východísk pri riešení výskumných projektov, ako aj nadviazanie a prehĺbenie vzájomnych kontaktov s domácimi a zahraničnými univerzitami, vedecko-výskumnými pracoviskami a hospodárskou praxou. Cieľ sa podarilo naplniť a všetkým zúčastneným ďakujeme.

 

In order to promote positive awareness and promote organized public events, the University of Economics in Bratislava produces visual and audio recordings and publishes them on its website. In case of reservations to the published video and audio recordings, please make these reservations in writing to the following e-mail address: . Complete information on personal data processing here.