Študentský parlament Fakulty podnikového manažmentu už po druhýkrát zorganizoval stretnutie študentov s dekanom fakulty pri káve. Na stretnutí mali študenti možnosť neformálne porzprávať s dekanom, opýtať sa na možné riešenia problémov, ktoré ich trápia, prípadne poskytnúť vlastné návrhy, ako zlepšiť život na fakulte. Diskusia bola bohatá, o čom svedčí aj "natiahnutie" programu stretnutia. Ďakujeme za všetky konštruktívne podnety.

In order to promote positive awareness and promote organized public events, the University of Economics in Bratislava produces visual and audio recordings and publishes them on its website. In case of reservations to the published video and audio recordings, please make these reservations in writing to the following e-mail address: . Complete information on personal data processing here.