Už tretíkrát sa uskutočnilo zaujímavé podujatie pre študentov s názvom Day@Henkel, ktorého sa zúčastnilo 41 študentov štvrtého ročníka študijného programu Podnikové financie.  V rámci programu sa študenti oboznámili so spoločnosťou HENKEL SLOVENSKO, absolvovali prednášku s odborníkom na controlling, zaujímavý HR workshop, kde sa mali možnosť dozvedieť, ako správne napísať životopis a na čo si dať pozor pri pracovnom pohovore, ako aj prípadovú štúdiu s reálnymi číslami, pri ktorej im asistovali pracovníci oddelenia controllingu. Aj takýmto spôsobom prispieva Fakulta podnikového manažmentu k prepájaniu teoretických poznatkov s praktickými skúsenosťami.

Predstaviteľom spoločnosti HENKEL SLOVENSKO ďakujeme za organizáciu podujatia a študentom za aktívnu účasť.

In order to promote positive awareness and promote organized public events, the University of Economics in Bratislava produces visual and audio recordings and publishes them on its website. In case of reservations to the published video and audio recordings, please make these reservations in writing to the following e-mail address: . Complete information on personal data processing here.