Študentský parlament Fakulty podnikového manažmentu usporiadal v stredu 6.12.2017 cez obednú prestávku na 5.tom poschodí v oddychovej zóne našej univerzity tradičnú vianočnú akciu s názvom Vianočný punč manažérov. Cieľom tejto akcie je každoročne šíriť na našej fakulte jedinečnú vianočnú atmosféru pred koncom zimného semestra. Pri vianočnom punči sa stretávajú študenti s vedením fakulty a ostatnými zamestnancami školy.  K vianočnej atmosfére neodmysliteľne patria aj vianočné koláče, ktoré pre túto akciu napiekli členovia študentského parlamentu. Nechýbali ani vianočné koledy a samozrejme dobrá predvianočná nálada.

In order to promote positive awareness and promote organized public events, the University of Economics in Bratislava produces visual and audio recordings and publishes them on its website. In case of reservations to the published video and audio recordings, please make these reservations in writing to the following e-mail address: . Complete information on personal data processing here.