Fakulta podnikového manažmentu EUBA sa zapojila do riešenia projektu RESTAURA, ktorý je financovaný v rámci programu Interreg CE. Projekt je zameraný na revitalizáciu kultúrneho dedičstva prostredníctvom PPP projektov. V rámci priestoru strednej Európy existuje množstvo historických budov, ktoré sú nevyužité a chátrajú. Verejný sektor často nestačí pokryť výdavky na ich rekonštrukciu a revitalizáciu. Preto je potrebné hľadať ďalšie spôsoby financovania a to prostredníctvom PPP projektov.

Ekonomická univerzita v Bratislave vlastní historickú budovu na Konventnej ulici, ktorá potrebuje revitalizáciu. Preto aktivity projektu RESTAURA budú v rámci pilotného projektu na Slovensku smerovať práve na túto budovu, kde sa bude hľadať jej lepšie využitie a aktívne zapojenie súkromného sektora.

Plánovaný rozpočet Ekonomickej univerzity na realizáciu aktivít projektu je vo výške 150 000 €.

In order to promote positive awareness and promote organized public events, the University of Economics in Bratislava produces visual and audio recordings and publishes them on its website. In case of reservations to the published video and audio recordings, please make these reservations in writing to the following e-mail address: . Complete information on personal data processing here.