Už siedmykrát sa na Fakulte podnikového manažmentu spustil výberový predmet Skills for Success from University to Workplace, ktorý je zabezpečovaný podnikmi združenými v rámci BSC fóra. Kurz otvorili zástupcovia firiem a našej fakulty. Študenti sa stretnú s témami ako je time management, prezentačné zručnosti, či verbálna a neverbálna komunikácia. Úvodná hodina bola venovaná téme kritického myslenia a vedenia hodiny sa zhostili predstavitelia spoločnosti Adient.

In order to promote positive awareness and promote organized public events, the University of Economics in Bratislava produces visual and audio recordings and publishes them on its website. In case of reservations to the published video and audio recordings, please make these reservations in writing to the following e-mail address: . Complete information on personal data processing here.