Prvé imatrikulácie a prvá prednáška otvorili akademický rok UTV EUBA v študijnom odbore Nikdy nie je neskoro začať niečo nové v Topoľčanoch.

Takmer 50 skôr narodených študentov premenilo zasadačku mestského úradu v Topoľčanoch na malú vysokoškolskú aulu. V úvode imatrikulácii si prítomní vypočuli slávnostné príhovory doc. Ing. Mgr. Zuzany Juhászovej, PhD., prorektorky pre vzdelávanie Ekonomickej univerzity v Bratislave  a JUDr. Alexandry Gieciovej, primátorky mesta Topoľčany.

Za všetkých študentov UTV EUBA zložila sľub Ing. Liliana Štefánková. Potom nasledovalo predstavenie všetkých študentov, ktorí si prevzali výkazy o štúdiu z rúk garanta študijného odboru Ing. Vladimíra Boleka, PhD., ktorý zastupuje Fakultu podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave. 

V závere slávnostného aktu prorektorka EUBA povedala: „ V mene pána rektora EUBA, v mene vedenia EUBA  i vo svojom mene, Vám prajem, aby štúdium, ktoré začínate, naplnilo vaše očakávania a aby ste s rovnakou radosťou, ktorú prejavujete dnes štúdium aj ukončili. Týmto pokladám akademický rok 2019/2020 UTV EUBA v Topoľčanoch za otvorený.

Na záver sa všetci študenti spevom pridali k reprodukovanej študentskej hymne Gaudeamus Igitur. Po slávnostnom ceremoniáli nasledovala prvá prednáška študentov 1. ročníka UTV  EUBA v Topoľčanoch s PaedDr. Jankou Chládeckou, PhD., MBA, manažérkou UTV EUBA. 

UTV EUBA v Topoľčanoch začína písať príbeh zmysluplného využitia voľného času seniorov tohto regiónu.

 

72658431_396877454342139_1536220324725522432_n.jpg

 

In order to promote positive awareness and promote organized public events, the University of Economics in Bratislava produces visual and audio recordings and publishes them on its website. In case of reservations to the published video and audio recordings, please make these reservations in writing to the following e-mail address: . Complete information on personal data processing here.