Fakulta podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave v spolupráci s nadáciou Manžér zorganizovala už trinásty ročník medzinárodnej vedeckej konferencie Ekonomika, financie a manažment podniku, ktorá sa uskutočnila 7. - 8. novembra 2019 vo Virte. Cieľom vedeckej konferencie bola, okrem iného prezentácia výsledkov výskumu študentov 3. stupňa štúdia, zameraná najmä na študentov 3. ročníka dennej formy štúdia a 4. ročníka externej formy štúdia, hodnotenie pripravenosti prác doktorandov pred obhajobami dizertačných prác, námety na vylepšenie obsahu dizertačnej práce a formy prezentácie, ako aj vzájomná výmena vedeckých poznatkov. Konferencia splnila všetky očakávania a zúčastnení si odniesli množstvo nových poznatkov.

In order to promote positive awareness and promote organized public events, the University of Economics in Bratislava produces visual and audio recordings and publishes them on its website. In case of reservations to the published video and audio recordings, please make these reservations in writing to the following e-mail address: . Complete information on personal data processing here.