Cyklus prednášok „PODPORUJEME UDRŽATEĽNÝ ROZVOJ A ZODPOVEDNÉ PODNIKANIE AJ POČAS ONLINE VÝUČBY V DRUHEJ VLNE PANDÉMIE“

 (v rámci KEGA 002EU-4/2019) pokračovala  prednáškou  p. Tatiany Svrčkovej, senior špecialistky  pre zodpovedné podnikanie na tému:  „Úspešné zodpovedné podnikanie vo firme  SLOVAK TELEKOM“, 26.10.2020.  Pani  Svrčková ako odborníčka  na CSR  vystúpila s prednáškou v rámci predmetu Etika podnikania. Vo svojej prezentácii sa sústredila na dôležitosť stratégie, princípy spoločensky zodpovedného podnikania  a taktiež poukázala na význam a prínos etického správania podľa zavedeného etického kódexu.  Priblížila fungovanie etických princípov v spoločnosti  SLOVAK TELEKOM, spomenula viacero projektov, do ktorých je SLOVAK TELEKOM zapojený, čo bolo pre študentov veľmi zaujímavé a inšpiratívne. Na prednáške sa zúčastnilo 54 študentov z EU v Bratislave, ktorí pozitívne vnímali online  formou realizovanú prednášku, ocenili taktiež srdečný a profesionálny prístup prednášajúcej (uvádzame len niektoré):

 

„Prednášku hodnotím veľmi kladne. Páčilo sa mi, akou formou bola prezentovaná obsahová stránka a že častokrát bolo slovo prenechané aj nám. Z čoho som sklamaný je, že my ako študenti, sme nevenovali toľko spätnej väzby, koľko by sa patrilo. Budeme sa musieť aktívnejšie zapájať, aby prezentujúci vnímali, že počúvame.  Celkový dojem je  pozitívny a som veľmi rád, že máme možnosť takto si obohatiť poznatky.“

Myslím si, že prednáška pani Svrčkovej zo spoločnosti Slovak Telekom bola veľmi zaujímavá pretože je milé vedieť, že to čo sa učíme v škole sa naozaj deje vo firmách. Že sa venujú otázkam ako je etika v podnikaní a aj udržateľnému rozvoju. Že myslia na všetkých ľudí bez ohľadu na to, akej sú orientácie, alebo či sú nejako zdravotne znevýhodnení.“

„ ...prednáška s pani Svrčkovou z Telekomu bola naozaj zaujímavá, vidieť, že pani Svrčková je naozaj odborníčkou v tejto oblasti. Páčili sa mi odprezentované projekty, ktoré robí Telekom v oblasti CSR. Ďakujem za túto prednášku, vždy je super vidieť teóriu v praxi z úst ľudí z praxe. Trochu ma mrzelo slabé zapojenie študentov.“

„Prednáška o etike podnikania v spoločnosti Slovak Telecom sa mi veľmi páčila. Prednášajúca p. Svrčková nám priblížila históriu vzniku, fungovanie spoločnosti a hlavne etické hodnoty, ktoré spoločnosť uznáva. Uviedla aj projekty a aktivity spoločnosti, ktorým sa venuje, čo ma celkom zaujalo. Hlavne projekt pre ľudí s hendikepom, kedy si väčšina zamestnancov mohla vyskúšať, aké to je, keď človek príde o jeden zmysel alebo schopnosť pohybu.“ 

„Páčilo sa mi ako mala pripravenú prezentáciu, dozvedela som sa veľa informácií o spoločnosti, čo som doteraz nevedela. Vyjadrovala sa zrozumiteľne a snažila sa viesť s nami komunikáciu(aj keď odozva od študentov bola slabšia) ale potom ku koncu prednášky sme sa aspoň niektorí rozrozprávali (napríklad ja). Neprekážalo mi ani, že sa to trošku predĺžilo. Ďakujem, že na predmete etika podnikania máme aj takéto prednášky z praxe.“

„Prednáška bola zaujímavá, pre mňa osobne bolo obohacujúce, že sme sa dozvedeli ako to funguje v praxi v prípade materskej a dcérskej spoločnosti, že všetky skutočnosti týkajúce sa etiky podnikania závisia napr. aj od kultúry krajiny, v ktorej sa matka alebo dcéra nachádzajú. Páčil sa mi profesionálny, ale zároveň priateľský prístup prednášajúcej. Vždy je užitočné dozvedieť sa niečo z praxe a nie len z teoretického hľadiska.“

„Myslím si, že je dôležité šíriť iniciatívy a stratégie podnikov v otázke Zodpovedného podnikania. O to viac sa mi to páči, ak ide o veľké podniky, ktoré majú možnosť pozitívne ovplyvniť širokú verejnosť ako aj svojich partnerov. Pre veľa študentov je prínosné vidieť/ počuť príklady takýchto aktivít v praxi, a preto si takúto prednášku cením.“

„Myslím si, že prednáška bola veľmi príjemná, zaujímavá, "svieža". Pani Svrčková nám ukázala príklady z praxe, vysvetlila nám ako to funguje v ich spoločnosti Slovak Telekom v súvislosti s problematikou/témou CSR, pričom dbala najmä na to, aby sme videli a mohli vnímať ako to funguje v praxi a aby sme si to vedeli prepojiť s teoretickými vedomosťami. Pani Svrčková bola veľmi milá, usmievavá a vytvorila príjemnú a uvoľnenú atmosféru.“ 

„Prednáška by bola sama o sebe dobrá, ale tým, že bola cez MS Teams, tak bola interakcia veľmi slabá. Mala som skôr pocit, že študenti (vrátane mňa) ani nevedeli, čo konkrétne by sa mali spýtať, keďže Telekom má všetko napísané vo výročnej správe a zároveň som veľakrát nepochopila otázku, ktorú prednášajúca položila. Samozrejme, pani Svrčková pôsobila veľmi milým dojmom, mala pripravenú prezentáciu a podala informácie zrozumiteľným spôsobom, a zároveň sme sa dozvedeli aj o zodpovednom podnikaní zo strany Telekomu. Myslím si, že si ako študenti vážime, keď sa môžeme dozvedieť informácie od niekoho z praxe, ale tým, že sme sa nevedeli spýtať nejakú konkrétnu otázku, sme pôsobili opačným dojmom. Určite by som pani Svrčkovej chcela poďakovať, že venovala svoj čas študentom a priblížila im problematiku zodpovedného podnikania Telekomu a že sa neodpojila ani po tom, čo sa študenti neozývali.“

„Dobrý deň, včerajšiu prednášku by som zhodnotila veľmi pozitívne. Veľa nových informácií som sa dozvedela, nielen o paušáloch ale aj o iných veciach, ktoré boli taktiež zaujímavé. Mne osobne sa táto prednáška veľmi páčila, pretože som mohla nahliadnuť najmä k informáciám, ku ktorým je ťažko sa dostať. Taktiež si myslím, že už len výhodné plus je, že táto prednáška bola zadarmo, za takúto prednášku sa obvykle platí, takže je to ďalšie plus. Bola veľmi zaujímavá. :)“

„Prednášku SLOVAK TELEKOM hodnotím pozitívne, musím ale skonštatovať, že interakcia z našej strany (študentov) bola ozaj slabá. Prednášajúca prešla z môjho pohľadu prednášku pomerne rýchlo, no v rámci času, ktorý bol k dispozícii to chápem. Jej prednáška bola kvalitná čo sa týka obsahu, no otázky ohľadom benefitov a balíčkových darčekov v samotnom závere prednášky hodnotím negatívne, prišlo mi to skôr ako prieskum trhu.“    

„Z mojej stránky bola prednáška veľmi zaujímavá a priniesla nám informácie od človeka pracujúceho priamo v prostredí Slovak Telekom. Je pre nás veľkým prínosom, že nám sú poskytnuté informácie a znalosti ohľadom spoločenskej zodpovednosti priamo z spoločnosti. Na druhú stranu, ma mrzí, že sme prednášku nemohli absolvovať naživo v škole, prispelo by to k lepšej interakcií čím by sme sa ešte viacej dozvedeli.“

„Prednáška sa mi veľmi páčila lebo som sa dozvedel viac o Slovak Telekom a páčilo sa mi aj ako pohotovo dokázala p. Svrčková reagovať na otázky. Je veľmi dobré vedieť viac o spoločnostiach nielen z internetu ale aj od zamestnancov spoločnosti vďaka ktorým sa dozvieme viac a ja si cením, že si pani Svrčková našla čas aby nám odprezentovala kvalitne spracovanú prezentáciu.“

„Prednáška by bola sama o sebe dobrá, ale tým, že bola cez MS Teams, tak bola interakcia veľmi slabá. Mala som skôr pocit, že študenti (vrátane mňa) ani nevedeli, čo konkrétne by sa mali spýtať, keďže Telekom má všetko napísané vo výročnej správe a zároveň som veľakrát nepochopila otázku, ktorú prednášajúca položila. Samozrejme, pani Svrčková pôsobila veľmi milým dojmom, mala pripravenú prezentáciu a podala informácie zrozumiteľným spôsobom, a zároveň sme sa dozvedeli aj o zodpovednom podnikaní zo strany Telekomu. Myslím si, že si ako študenti vážime, keď sa môžeme dozvedieť informácie od niekoho z praxe, ale tým, že sme sa nevedeli spýtať nejakú konkrétnu otázku, sme pôsobili opačným dojmom. Určite by som pani Svrčkovej chcela poďakovať, že venovala svoj čas študentom a priblížila im problematiku zodpovedného podnikania Telekomu a že sa neodpojila ani po tom, čo sa študenti neozývali.“

....a v záver sprostredkujeme vyjadrenie spíkerky p. Tatiany Svrčkovej: 

„Slovami profesora Oláha: „Prax bez teórie je slepá a teória bez praxe je len intelektuálna hra.“ Je skvelé, že na Ekonomickej univerzite cez konkrétne príklady firiem študentom ukazujú ako sa rôzne teoretické rámce pretavujú do príbehov a riešení firiem. Bolo mi cťou na pozvanie docentky Gabiky Dubcovej byť toho súčasťou a priblížiť študentom niektoré projekty z Telekomu.“ 

foto: ilustračná

In order to promote positive awareness and promote organized public events, the University of Economics in Bratislava produces visual and audio recordings and publishes them on its website. In case of reservations to the published video and audio recordings, please make these reservations in writing to the following e-mail address: . Complete information on personal data processing here.