Cyklus prednášok „PODPORUJEME UDRŽATEĽNÝ ROZVOJ A ZODPOVEDNÉ PODNIKANIE AJ POČAS ONLINE VÝUČBY V DRUHEJ VLNE PANDÉMIE“ 

(v rámci KEGA 002EU-4/2019) pokračoval prednáškou  p. Andrei DanihelovejVedúcej úseku komunikácie a hovorkyne spoločnosti VSE Holding na tému – „Úspešné zodpovedné podnikanie vo VSE Holding“ (http://www.vseholding.sk/).

 

12.11.2020 pani Danihelová ako expertka naCSR atraktívne prezentovala problematiku zodpovednej ekologickej budúcnosti udržateľných produktov a celkovo CSR vo VSE Holdingu, štandardne a hlavne teraz počas pandémie COVID-19. Prednáška sa koncentrovala na veľmi aktuálne témy, primárne na udržateľné produkty a služby a spoločensky prospešné aktivity počas pandémie COVID-19. Pani Danihelová saprezentácii sústredila na objektívnu nevyhnutnosť spoločensky zodpovedného podnikania  v segment trhu ich podnikania.  Priblížila fungovanie etických princípov v spoločnosti vo vzťahu k životnému prostrediu, konkrétne aktivity spoločnosti na zlepšenie environmentálnej situácie.Poukázala na to, že spoločnosť podporuje veľké množstvo projektov z viacerých oblastí života a tak sa snaží prispieť k rozvoju našej krajiny, čo bolo pre študentov veľmi zaujímavé a inšpiratívne. Taktiež spomenula, že spoločnosť VSE už viac ako tri roky umožňuje svojim firemným zákazníkom nakupovať tzv. zelenú elektrinu. V tomto roku vystavili tzv. EcoGreen Certifikáty, potvrdzujúce dodávku elektriny vyrobenej z obnoviteľných zdrojov, pre desiatky zákazníkov.Firmastrategicky dlhodobo kladie veľkýdôraz nielen na kvalitu produktov a služieb, ale ajférovévzťahy kzamestnancom a ďalším stakeholderom, čím dosahuj synergický efekt CSR. Poslucháči (online forma)veľmi pozitívne prijali realizovanú prednášku a ocenili taktiež srdečný aprofesionálny prístup prednášajúcej:

„Firma VSE holding a.s. bola až do dnešnej prednášky pre mňa takmer neznámou spoločnosťou, o ktorej som mal skutočne málo informácií. Som skutočne rád, že nám pani Danihelová, veľmi príjemná a komunikatívna dáma, predstavila firmu a jej rôznorodé aktivity, vďaka ktorým som spoznal chod danej firmy.

Veľmi ma zaujali tiež jednotlivé externé aj interné podujatia či aktivity, ktoré firma VSE organizuje, resp. už zorganizovala. Taktiež kvitujem jej pozitívny prístup k otázke environmentu. Neostáva mi nič iné, len poďakovať za príjemnú prednášku. Ďakujem.“

S prednáškou p. Danihelovej o spoločenskej zodpovednosti a prístupe podniku VSE som bola nadmieru spokojná. Prednáška bola obohacujúca nielen z hľadiska nových poznatkov o tomto podniku, ako významnom výrobcovi elektrickej energie na Slovensku, ale aj tým, že sme mali možnosť oboznámiť sa s cennými aktivitami, prostredníctvom ktorý sa tento podnik angažuje v komunitách za cieľom zlepšovania spoločenského prostredia k lepšiemu.„

„Prednáška o spoločnosti VSE s pani Andreou Danihelovou sa mi veľmi páčila. Dozvedela som sa vďaka nej o mnohých aktivitách, o ktorých som doposiaľ ani nevedela. Bolo to veľmi inšpiratívne a obohacujúce a som vďačná, že máme možnosť vďaka takýmto prednáškam spoznať ako to skutočne funguje. V neposlednom rade oceňujem interaktívnu formu prezentácie!“

myslím, že sme sa toho opäť veľa dozvedeli, najmä čo sa týka rôznych projektov, ktorým sa spoločnosť venuje a videli sme aj ako vyzerá etika podnikania v praxi konkrétneho podniku. 

Ešte by som vyzdvihla, že sa mi páčilo, že aktivity, ktoré robí spoločnosť a ktoré nám boli odprezentované boli skutočne rôznorodé (z IT, environmentálnej aj sociálnej oblasti) a je fajn vedieť, že takéto iniciatívy vznikajú aj na Slovensku, nie len v zahraničí.“

Prezentácia z dnešnej prednášky sa mi veľmi páčila. Dozvedela som sa veľa zaujímavých informácií - napríklad to, že spoločnosť sa zameriava na produkciu rôznych komoditných výrobkov, ale aj veľa iného - o rôznych iniciatívach a projektoch, ktoré spoločnosť podporuje. Páčila sa mi aj možnosť, že sme mali priestor vyjadriť sa resp. opýtať na rôzne veci. „

Dobrý deň, chcela by som Vám napísať, že sa mi najviac na prednáške páčila taká priateľská a spontánna atmosféra. Prednáška bola veľmi zaujímavá, takisto praktické príklady. Páčilo sa mi, že sme mohli klásť otázky a že to celé bolo také interaktívne.“

Pani Danihelová nám dnes predstavila firmu VSE holding a.s. a ich prístup k zodpovednému podnikaniu. Prednáška bola podaná veľmi zaujímavou formou. Čo mi ale najviac utkvelo v pamäti a najviac zaujalo je určite Zelená iniciatíva a vybudovanie prvých firemných úľov. Taktiež keď bolo celoplošné testovanie, firma ponúkla pre svojich zamestnancov vlastné odberné miesta, čo ich odbremenilo od dlhého čakania na iných odberných miestach. Celá prednáška taktiež prebiehala vo veľmi príjemnej atmosfére. Ďakujeme“

chcem sa veľmi pekne poďakovať že ste nám dali možnosť ďalšej externej prednášky, mňa firma VSE veľmi oslovila svojim zodpovedným podnikaním, myslím si že prednáška bola veľmi zaujímavo a priateľsky odprednášaná, mňa osobne prekvapilo že projekt no finishline od spoločnosti iwatt zastrešujú oni, zapojila som sa do nej a bolo to pre mňa milé prekvapenie. Prajem veľa úspechov.:)“

„Spoločnosť VSE Holding, a. s. je pekným príkladom toho, že podnikať zodpovedne sa dá aj počas aktuálnej situácie. Svojou činnosťou dokazuje, že je to spoločnosť, ktorá dokáže flexibilne a pružne reagovať na zmeny podmienok. Zo svojich cieľov neupúšťa ani v ťažkých chvíľach. Svoje aktivity neprestáva rozvíjať ani počas pandémie, čím by som vyzdvihla napríklad aktivity v sociálnej oblasti, konkrétne zbierku šatstva, ktorú napriek všetkému dokázali zorganizovať, aj keď to nebolo jednoduché, ako aj podporu organizácií, akými sú Oáza, či S úsmevom ako dar. Že práve za toľkými známymi projektami stojí práve VSE Holding, a. s. ma naozaj prekvapilo a oceňujem ich správanie, ktoré skutočne nesie etický charakter a je benefitom aj pre širšie okolie spoločnosti. „

Veľmi zaujímavá prednáška, ktorá nám dala veľa informácií o tom ako sa aj počas pandémiu dajú zmeniť za pochodu zaužívané procesy a nájsť kreatívne riešenia. Tak isto nám pani Danihelová povedala veľa zaujímavých informácií ohľadom aktivít, ktoré robia na zlepšenie ŽP a ktorými sa snažia mu čo najmenej ubližovať.“

...aj pre p Danihelovú bolo prínosné diseminovať dobrú praxCSR vo VSE Hoding:

 „Aj napriek situácii, v ktorej sa nachádzame od marca, sme sa naučili využívať možnosti, ktoré máme, naplno. Verím, že aj cez online platformu je možné študentov inšpirovať a motivovať. Viem, že to nie je jednoduché ani pre nich, ani pre pedagógov. Nastaviť dištančnú výučbu, nestratiť záujem o štúdium či nájsť si spôsob, ako sa učiť efektívne z domu. Som rada, že som mohla predstaviť CSR aktivity našej Skupiny VSE Holding a študentom ukázať, že aj na druhej strane republiky tvoríme dynamické, inovatívne a moderné projekty s cieľom byť zodpovednou firmou nielen voči zákazníkom ale aj voči sebe, voči kolegom a celému okoliu,“ uviedla Andrea Danihelová, vedúca úseku Komunikácia a hovorkyňa spoločnosti VSE Holding a.s

Na záver v mene EU v Bratislave sprostredkujem poďakovavanie p. AndreDanihelovej a manažmentu spoločnosti VSE Holding za dlhodobú kreatívnu ochotu, priateľskú angažovanosť a excelentnú spoluprácu, so vzájomne prospešnými udržateľnými vzťahmi do budúcnosti.

In order to promote positive awareness and promote organized public events, the University of Economics in Bratislava produces visual and audio recordings and publishes them on its website. In case of reservations to the published video and audio recordings, please make these reservations in writing to the following e-mail address: . Complete information on personal data processing here.