Je 3.11.2020 a my sa opäť stretávame na seminári pri prezentácii a v diskusii o excelentnom podnikateľskom subjekte, teraz z Východu Slovenska – s manažérkami Ošetrovateľského centra, sro v Humennom

(www.osetrovatelskecentrumhe.sk). I keď pôvodne sme mali v pláne prezentovať zodpovednú produkciu v Lýra Group, karanténa pandémie COVID-19 zmenila naše plány a my sme s radosťou privítali možnosť komunikovať jedinečnosť poskytovaných služieb a celkovo etické správanie v tomto špecifickom podnikateľskom subjekte.  

 

Áno, práve tu v širokom spektre sociálnych a zdravotných služieb sa doslova snúbi v úspešnom podnikaní etika a ekonomika. Počas celej prezentácie manažérok PhDr. Zuzany Fabianovej, MBA, Generálnej manažérky  komplexu zariadení a služieb a Aleny MochnačovejDiS., MBA, Manažérky prevádzkySlnečný dom/ technicko-hospodársky úsek, zastupujúce aj PhDr. Gabrielu Hrisenkovú, MBA, Manažérku prevádzky OC Lipová, ADOS/Mobilný hospic,  bolo dominante viditeľné ako týmto VIP manažérkam eminentne záleží,  aby ich klientky a klienti boli spokojní a ako sa až s materskou starostlivosťou venujú bohatému portfóliu služieb, i v tejto náročnej etape, najme pre najzraniteľnejšie skupiny obyvateľstva – starých a chorých. Najmä súčasnosť situácie pandémie COVID-19 overuje kvalitu a etiku poskytovania služieb v OC Humenné, a to že sa im to úspešne a dlhodobo excelentne darí dašloopatovne uznanie aj teraz z rôznych častí sveta od účastníkov seminára z Kanady, Nigérie, Indie, Kazachstanu, Španielska, Francúzska, Nemecka, Slovenska, ......

Vážim si, že sme mali prezentáciu z tejto citlivej oblasti života. Najviac ma fascinovalo, že to zahŕňalo aj praktickú časť problému a možnosť kedykoľvek sa opýtať, či niečo nie je jasné.

Seminár dnes ráno sa mi veľmi páčil. Dozvedel som sa veľa o domovoch dôchodcov a kvalitných sociálnych službách, o ktorých som nevedel. Zistil som, že Slnečný dom je skutočne sľubný, vôbec som nepoznal princíp, pretože vo Francúzsku to nie je vôbec to isté. Táto veta sa mi páči, pretože je pravdivá a veľmi výstižná: „Vývoj nie je zrejmý, musíme zaň bojovať“.

Veľmi si vážim prehľad a nové informácie, ktoré nám poskytli pani Fabiánová a Mochnáčová. Bolo mi potešením zdieľať toto zaujímavé stretnutie s ľuďmi, ktorí pracujú v zložitej, ale čestnej oblasti. Sú motiváciou pre ďalších ľudí svojou odvahou a presvedčivým prístupom k zlepšeniu života ľudí, ktorí nemusia byť v najľahších životných situáciách. Ďakujem tiež doc. Dubcovej, že mala túto príležitosť.

...a v závereešte vyjadrenie samotných spíkeriek z Ošetrovateľského centra Humenné

Spoločensky zodpovedné organizácie robia  vždy aj niečo navyše, pre rozvoj spoločnosti, aby pomohli v spoločensky vážnych problémoch.  Radi sme prijali pozvanie Ekonomickej univerzity v Bratislave na Ekonomickej odprezentovať prednášku Nurses as a part innovations in health and socialcare  študentom z rôznych kútov sveta v rámci projektu Erasmus. Predstavili sme a disktutovali naše projekty a témy týkajúce sa aj našej aktívnej účasti na tvorbe prvých národných štandardov kvality, pomoci v situácii bezvládnosti cestou Senior boxov či Portálu Malina.   

My rovnako za našu EU v Bratislave vyjadrujeme poďakovanie VIP manažérkam pani PhDr. Zuzane Fabiánovej, MBA, pani AlenMochnačovejDiS., MBA a pani PhDr. GabrieleHrisenkovejz Ošetrovateľského centra Humenné za dlhodobú kreatívnu ochotu, priateľskú angažovanosť a excelentnú spoluprácu, so vzájomne prospešnými udržateľnými vzťahmi do budúcnosti.

In order to promote positive awareness and promote organized public events, the University of Economics in Bratislava produces visual and audio recordings and publishes them on its website. In case of reservations to the published video and audio recordings, please make these reservations in writing to the following e-mail address: . Complete information on personal data processing here.