Prednáškou p. Kataríny Pšenákovej, Government & CorporateSocialResponsibility ManagerCommunications z TESCO STORES SRpondelok 9.11.2020 sme sa zahĺbili  do problematiky zameranej na CSR

a udržateľný rozvoj, primárne do atraktívnej témyudržateľnej spotreby, kvalitytovarov a produktovej bezpečnosti, ale tiež do ďalších oblasti aktivít prináležiacich zodpovednému podnikaniu firmy TESCO na Slovensku. Bolo veľmi zaujímavé spolu so spíkerkou (online formou) komunikovať o témach starostlivosti o zákazníka, zamestnancov, životné prostredie a komunitu v súčasnosti v dobe pandémie COVID-19. Manažmentu firmy TESCO na Slovensku veľmi záleží, aby systémom predaja, tovarmi a službami v rámci svojho segmentu trhu pomohla zľahčiťmnohým stakeholderom komplikovanú situáciu súčasnosti, napr. jej frekventovanými osvedčenými potravinovými zbierkami. Diskusia k nastolenýmtémam bola motivujúca a zaujímavá vzhľadom na rozsiahlosť pobočiek (predajní rôznych typov) po celom Slovensku. O atraktívnosti,  inšpiratívnostia motivačnej forme svedčia aj reakcie poslucháčov:

 

 

Prednáška pre mňa bola zaujímavá, pretože oblasť potravinárstva patrí medzi moje obľúbené a nakoľko som už mal možnosť sťažovať v konkurenčnom reťazci, tak vždy si rád vypočujem ako to funguje v ostatných reťazcoch. Informácie o aktivitách TESCA boli podané veľmi zrozumiteľne, tiež sa mi páčila rozsiahla odpoveď na moju otázku ohľadne zálohovania PET fliaš.

Vďaka tejto prednáške som sa dozvedela o aktivitách TESCA, o ktorých som doteraz nevedela.Páčilo sa mi,že pani Pšenáková nám ukázala aj zaujímavé poučné videá,ktoré malo TESCO (ako napríklad rozdávanie mandarínok). A aj študenti sa zapájali,takže som z toho mala dobrý pocit.

Čo sa týka hodnotenia dnešnej prednášky, hodnotím ju, ako vždy, veľmi kladne. Naozaj si vážim(e) takéto prednášky. Pani Katarína Pšenaková bola naozaj veľmi príjemná a aj jej prezentovanie spoločnosti TESCO bolo zaujímavé. Pre mňa bol celkom zaujímavý fakt, prečo boli úplné prázdne regále. Takže hodnotím dnešnú prezentáciu kladne, bolo to zaujímavé počúvanie.

Prednáška TESCO Slovensko bola pre mňa veľmi zaujímavá hlavne aj vďaka prednášajúcejpani Pšenákovej ktorá hovorila veľmi pútavo o zaujímavých veciach, ktoré sa nás dotýkajú v budúcom profesijnom živote tak aj v našom každodennom, nakoľko každý z nás aspoň raz navštívil TESCO. Veľmi sa mi páčil balans prednášajúcej medzi teoretickou časťou problematiky a jej praktickou stránkou aplikovanou na podniku TESCO. Dozvedela som sa veľa nových zaujímavých informácií a postrehov. Veľmi sa mi páčilo zakomponovanie audiovizuálnej stránky prezentácie t.j. videá, ktoré reflektovali aktuálne témy.

Prednáška s pani Pšenákovou sa mi veľmi páčila. Priblížila nám ako funguje zodpovedné podnikanie v spoločnosti TESCO. Ale čo ma najviac zaujalo je, ako spoločnosť poukazuje na klimatické problémy a hlavne projekt, ktorý uskutočnili podpora včiel a včelstva. A páčilo sa mi tiež, ako si spravili poučný marketing na 30. výročie nežnej revolúcie a to rozdávaním mandarínok v ich nákupných centrách. Ako prvý prešli na ekologické tašky a ich spoplatnenie, čo  bolo posunom vpred. Tiež odstránenie nerecyklovateľných obalov vo svete atým zmierňovanie znečisťovaniaživotného prostredia, a hlavne oceánov.

Prednášku hodnotím veľmi pozitívne, nakoľko pani Pšenáková pôsobila veľmi profesionálne a zároveň prednášala veľmi zaujímavo a pútavo. Dozvedeli sme sa zaujímavé informácie o zodpovednom podnikaní maloobchodu Tesco. Tento maloobchod zároveň považujem za asi najlepší podnik, ktorý podporuje komunitu. Zároveň ma zaujala informácia, že Tesco rozdáva potraviny nie len pre ľudí v núdzi, ale dokonca aj zvieratám, čím sa minimalizuje potravinový odpad.

Prednáška bola pre mňa veľmi zaujímavá a prezentácia bola kvalitne spracovaná. Získali sme dobrý prehľad o spoločnosti, o jej hodnotách a aktivitách. Veľmi sa mi páčili aj aktivity spoločnosti, ktoré sa zamerajú na udržateľnosť. Príklad s mandarínkami bol naozaj zaujímavý.

“Prednáška o spoločnosti TESCO s pani Pšenákovou sa mi páčila. Príjemnou formou boli odprezentované projekty resp. činnosti, ktoré spoločnosť TESCO robí v rámci spoločenskej zodpovednosti a udržateľnej spotreby či už smerom k životnému prostrediu alebo komunitám.” 

Prednáška bola veľmi pútavá a zaujímavá, dozvedeli sme sa ako funguje úspešná spoločnosť TESCO a ako to v nej naozaj funguje. Mňa osobne upútalo zhodnotenie používania plastových a bavlnených tašiek, či konkrétne činnosti s nepredaným jedlom, ktoré sa nevyhodí ale putuje ďalej k sociálne znevýhodneným osobám.

Dnešnú prednášku hodnotím veľmi pozitívne. Bolo to veľmi obohacujúce, nakoľko sme sa dozvedeli aj informácie, ktoré nie sú úplne bežne dostupné. Pani Katarína Pšenaková nám priblížila situáciu v reťazci TESCO a to konkrétne v oblasti zodpovedného etického podnikania a v oblasti stratégie udržateľného podnikania. Osobne sa budem tešiť aj na ďalšie prednáškynakoľko takéto informácie priamo z konkrétnej spoločnosti rozširujú ľuďom všeobecný prehľad a prispievajú k lepšej informovanosti o danej problematike.

Chcem teda povedať, že to bolzaujímavá prednáška, ktorá obsahovala nové a zaujímavé informácie o spoločnosti TESCO, nakoľko tam rada nakupujem. O nejakých aktivitách som už počula, ale rada som sa dozvedela aj ďalšie, ktoré vykonávajú, či už na pomoc ľuďom alebo na podporu a ochranu životného prostredia.

Dnešná prezentácia od TESCO STORES SR bola veľmi zaujímavá a dozvedela som sa viac o činnostiach spoločnosti, o cieľoch, ktoré pred sebou stanovujú, hlavne v oblasti zodpovednej spotreby. Veľmi má zaujali tie aktivity, ktorým venujú pozornosť a reálne akcie a podujatie, ktoré uskutočňujú a taktiež to, ako podporujú komunitu a svojich zamestnancov. Som vďačná za organizáciu tejto prednášky a za možnosť počuť o úspešnom zodpovednom podnikaní z praxe priamo od koordinátora CSR v takej veľkej a úspešnej firme.

Dnešnú prednášku by som zhodnotila najpozitívnejšie ako by sa dalo, hlavne kvôlioblasti zodpovednej spotreby. Bolo to veľmi zaujímavé už len z pohľadu pomoci a taktiež z pohľadu racionálneho čo sa týka ochrany včiel a hmyzu - TESCO Lamač. Veľmi ma táto prednáška bavila, pretože nebola orientovaná najmä na najlepšie stránky spoločnosti, ale bola praktickými príkladmi vedená k diskusii. Taktiež sa mi páčilo, že prezentujúca Pšenáková bola veľmi aktívna, čo sa týka aj otázok na nás. To je aj otázok ohľadom reklamných kampaní, mandarínok a pod. Som naozaj rada za túto prednášku, pretože bola veľmi zo života, namiesto prezentovania o spoločnosti TESCO prostredníctvom prezentácie nám hlbšie priblížila projekty TESCA a taktiež spotrebiteľské aktuality.

„Dnešnú externú prednášku ohľadne podniku TESCO STORES hodnotím ako výborný výber. Zaujímavá prednáška s kreatívnymi prvkami, super zrozumiteľnosť, výklad a dobre postavený obsah prezentácie, ďakujeme.

...a v závere ešte vyjadrenie samotnej spíkerky pani PšenákovejV spoločnosti Tesco veľmi oceňujeme dlhodobú prácu Fakulty podnikového manažmentu a pani docentkyDubcovej, ktorá  dáva možnosť študentom dozvedieť sa viac o zodpovednom podnikaní a udržateľnom rozvoji, obzvlášť v týchto náročnejších časoch poznačených dopadmi šírenia vírusu COVID-19. Témy zodpovedného podnikania sú veľmi dôležité a som rada, že sa im fakulta venuje nielen v teoretickej rovine, ale prináša študentom množstvo praktických informácii aj formou externých hostí. Dúfam, že študenti vďaka predstaveniu stratégie spoločenskej zodpovednosti našej spoločnosti, mali možnosť spoznať bližšie hlavné CSR témy maloobchodu, ktorým sa venujeme, ale nahliadnuť aj do množstva aktivít, ktorým prispievame k pozitívnej zmene a udržateľnosti.

My rovnako za našu EU v Bratislave vyjadrujeme poďakovanie p. KatarínePšenákovejGovernment & CorporateSocialResponsibility ManagerCommunications z TESCO STORES SR za dlhodobú kreatívnu ochotu, priateľskú angažovanosť a excelentnú spoluprácu, so vzájomne prospešnými udržateľnými vzťahmi do budúcnosti.

In order to promote positive awareness and promote organized public events, the University of Economics in Bratislava produces visual and audio recordings and publishes them on its website. In case of reservations to the published video and audio recordings, please make these reservations in writing to the following e-mail address: . Complete information on personal data processing here.