Tento semester sme na FPM opäť absolvovali so študentami úspešný kurz zameraný na spoločenskú zodpovednosť podnikov a udržateľné podnikanie.

Kurz bol realizovaný v spolupráci s členskými podnikmi BLF (EUBA je asociovaným členom), ďalšími zodpovednými a udržateľnými podnikmi v SR, renomovanou certifikačnou firmou a tiež našou kredibilnou medzinárodnou asociáciou (UN Global Compact). 

 

Zamerali sme sa centrálne témy spoločenskej zodpovednosti podnikov (CSR) a 17 cieľov udržateľného rozvoja (SDGs) venované etickému minimu, compliance programu a etickému programu; etické dilemy a etické problémy v rámci skupín stakeholderov. Tento rok  špeciálne aj na udržateľnú produkciu (vrátane ochrany spotrebiteľa a bezpečnosti produktov) a systémy reportovania o CSR a SDGs, ako aktívnu edukatívnu súčasť napĺňania cieľov relevantných projektov: VEGA 1/0836/21 Vytvorenie zodpovedajúceho modelu správania pre  etiku a integritu inštitúcií v oblasti vedeckovýskumných aktivít na báze medzinárodnej komparácie a nastavenie systému determinujúcich atribútov pre jeho efektívnu implementáciu a fungovanie a KEGA 002EU-4/2019 Integrácia a systematizácia výsledkov vedeckovýskumnej činnosti v oblasti ochrany spotrebiteľa, s primárnou orientáciou na potravinovú bezpečnosť, za účelom modelovania adekvátneho spotrebiteľského správania

Kurzy v oboch jazykových mutáciách (Sj a Aj) boli koncetrované na aplikáciu metódy reálnej prípadovej štúdie autenticky komunikovanej manažérom zodpovedným za CSR/SDGs -  vo svojej podstate ide o riešenie etických dilem a problémov priamo s expertami z praxe (moderovaným spôsobom zo strany pedagóga), s možnosťou otvorenej konštruktívnej  diskusie. Je to dlhodobou úspešnou praxou verifikovaný efektívny a edukatívny  inštrument, najmä v období online vyučovania, nakoľko to bola práve teraz nesmierne atraktívna forma pre študentov – mali možnosť komunikovať s najrenomovanejšími expertami priamo z centrál (i keď často na forme home office), i keď v rôznych časových pásmach.

Štruktúra prípadových štúdií pre kurz v slovenčine:

TERMÍN

FIRMA

CSR MANAGER

WEB STRÁNKA

18/02

BLF

Miroslava Gočalová, programová manažérka

https://www.blf.sk/clenske-firmy-blf/

25/02

dm drogerie markt

Zuzana Vinklerová, Expertka pre CSR a členkou Poradného výboru BLF

https://www.mojadm.sk/

04/03

Východoslovenská energetika
Holding a.s.,

Monika T. Löfflerová, vedúca úsekov Komunikácia a Rozvoj a vzdelávanie
Adriana Kakarová, špecialistka komunikácie

http://www.vseholding.sk/

11/03

Accenture Slovakia

Alenka Kanabová,  Corporate Citizenship Lead

https://www.accenture.com/sk

18/03

Slovenské elektrárne, a.s.

Ing. Miroslavom Šarišský, manažér Externých vzťahov a udržateľného rozvoja

https://www.seas.sk/

25/03

Plzeňský Prazdroj
Slovensko, a. s.

Milica Danková, Manažérka udržateľného rozvoja

(https://www.prazdroj.sk/

01/04

Profesia,  spol. s r.o.

Anna Podlesná,  Manažérka SZP

https://www.profesia.sk

08/04

ESET, spol. s r.o.

Lucia Daubnerová, Manažérka SZP

https://www.eset.com/sk/

15/04

Whirlpool Slovakia

Jaroslav Grygar, Senior HR Manager

https://www.whirlpoolcorp.com/

22/04

UNILEVER ČR, spol. s r.o.

Lukáš Poór, General Manager Unilever Slovakia & CCD Director CR & SR
Magdalena Leimerová, Communications & Public Affairs Lead CR & SR
Denisa Kotrlova, CCD Leader Ice Cream & Unilever SK board member

https://www.unilever.sk/

29/04

3EC International a.s.

Katarína Tomin Srdošová, Predsedníčka predstavenstva

https://www.3ec.sk/

Štruktúra prípadových štúdií pre kurz v angličtine:

TERMÍN

FIRMA

CSR MANAGER

WEB STRÁNKA

17/02

BLF

Miroslava Gočalová, programová manažérka

https://www.blf.sk/clenske-firmy-blf/

24/02

Alfa Bio

Džamila Hrtúsová, Director for Export and Private Labels

https://lunter.com

03/03

ANASOFT APR

Lucia Turiničová, Manažérka SZP

https://www.anasoft.com/

10/03

Profesia,  spol. s r.o.

Anna Podlesná,  Manažérka SZP

https://www.profesia.sk

1703

Heineken Slovensko, a.s.

Martin Pozsgay, Výrobný riaditeľ

https://www.heineken.com/sk

24/03

Plzeňský Prazdroj Slovensko, a. s.

Milica Danková, Manažérka udržateľného rozvoja

(https://www.prazdroj.sk/

31/03

Tesco Stores SR, a. s.

Eva Martiníková, Koordinátorka SZP

https://tesco.sk/

07/04

ESET, spol. s r.o.

Lucia Daubnerová, Manažérka SZP

https://www.eset.com/sk/

14/04

Accenture Slovakia

Alenka Kanabová,  Corporate Citizenship Lead

https://www.accenture.com/sk

21/04

Whirlpool Slovakia

Jaroslav Grygar, Senior HR Manager

https://www.whirlpoolcorp.com/

28/04

UN Global Compact & PRME

Paulo Vasconi Speroni, Project manager

www.unglobalcompact.org

V mene našich študentov/participantov kurzu vyjadrujeme srdečné poďakovanie (i takouto formovou) všetkým zainteresovaným subjektom  za ich inšpiratívnu angažovanosť, priateľskú erudovanú kooperáciu a veľmi atraktívny motivačný metodický udržateľný vklad pre formovanie morálneho spoločenského povedomia v prospech etického správania u mladých perspektívnych manažérov a ekonómov do budúcnosti.

In order to promote positive awareness and promote organized public events, the University of Economics in Bratislava produces visual and audio recordings and publishes them on its website. In case of reservations to the published video and audio recordings, please make these reservations in writing to the following e-mail address: . Complete information on personal data processing here.