Zoznam členov Odborovej komisie

 1. prof.  Ing. Andrej Dupaľ, CSc.                                          
 2. prof.  Ing. Eleonora Fendeková, PhD.                              
 3. doc.  Ing. Elena Fetisovová, CSc.                         
 4. doc.  Ing. Anna Harumová, PhD.                         
 5. prof.Ing. Božena Hrvoľová, CSc.                        
 6. doc.  Ing. Eduard Hyránek, PhD.                         
 7. doc. Ing. Nadežda Jankelová, PhD.                                
 8. doc.Ing. Mojmír Kokles, PhD.                                       
 9. doc. Ing. Gizela Lénártová, PhD.                        
 10. prof. Ing. Helena Majdúchová, CSc.                             
 11. prof. Ing. Miroslav Majtán, CSc., externý člen
 12. prof.Ing. Štefan Majtán, PhD. - predseda OK        
 13. prof. Ing. Peter Markovič, PhD.            
 14. doc.Ing. Marta Matulčíková, PhD.                                
 15. doc. Ing. Anna Pilková, CSc., MBA - externý člen
 16. prof.Ing. Anna Polednáková, CSc.
 17. doc. Ing. Anita Romanová, PhD.
 18. prof. Ing. Štefan Slávik, CSc.            
 19. prof. Ing. Ľuboslav Szabo, CSc.
 20. prof. PhDr. Miroslava Szarková, CSc.
 21. doc.  Ing. Miroslav Tóth, PhD.- tajomník OK

Rokovací poriadok