Správna rada

prof. Ing. Peter Markovič, PhD.

Predseda správnej rady

 

doc. Ing. Ľubomír Strieška, CSc.

prof. Ing. Ľuboslav Szabo, CSc.

prof. Ing. Miroslav Grznár DrSc.

prof. Ing. Milan Rajňák DrSc.

prof. Ing. Andrej Dupaľ CSc.

 

Ing. Peter Šinský

Správca nadácie

 

Ing. Jozef Bujna

Revízor nadácie