Načítavam stránku...

prof. Ing. Peter Markovič, PhD.

dekan fakulty

doc. Ing. Miroslav Tóth, PhD.

prodekan pre vedu a doktorandské štúdium

doc. Ing. Anita Romanová, PhD.

poverená výkonom funkcie prodekanky pre vzdelávaciu činnosť

Ing. Katarína Grančičová, PhD.

poverená výkonom funkcie prodekanky pre rozvoj a sociálne otázky

Ing. Jana Blštáková, PhD.

prodekanka pre zahraničné vzťahy

Ing. Marián Smorada, PhD.

prodekan pre informatizáciu fakulty a styk s verejnosťou

Ing. Žofia Dunová

tajomníčka fakulty

prof. Ing. Štefan Majtán, PhD.

vedúci Katedry podnikovohospodárskej

prof. Ing. Štefan Slávik, CSc.

vedúci Katedry manažmentu

prof. Ing. Andrej Dupaľ, CSc.

vedúci Katedry manažmentu výroby a logistiky

doc. Ing. Eduard Hyránek, PhD.

vedúci Katedry podnikových financií

doc. Ing. Mojmír Kokles, PhD.

vedúci Katedry informačného manažmentu

Ing. Peter Šinský

predseda ZO OZ VŠaV FPM

Miroslav Klucho

predseda ŠP FPM

FaLang translation system by Faboba
Chcete byť informovaný o aktuálnom dianí na fakulte?