Akreditačná komisia

predseda doc. Ing. Anita Romanová, PhD. prodekanka
členovia prof. Ing. Helena Majdúchová, CSc. Katedra podnikovohospodárska
doc. Ing. Zuzana Joniaková, PhD. Katedra manažmentu
doc. Ing. Eduard Hyránek, PhD. Katedra podnikových financií
prof. Ing. Andrej Dupaľ, CSc. Katedra manažmentu výroby a logistiky
doc. Ing. Mojmír Kokles, PhD. Katedra informačného manažmentu

 

Edičná komisia

predseda doc. Ing. Anita Romanová, PhD. prodekanka
členovia     PhDr. Ing. Sylvia Bukovová, PhD. Katedra podnikovohospodárska
Ing. Zuzana Skorková, PhD. Katedra manažmentu
doc. Ing. Eduard Hyránek, PhD. Katedra podnikových financií
doc. Ing. Klaudia Gubová, PhD. Katedra manažmentu výroby a logistiky
doc. Ing. Vladimír Bolek, PhD. Katedra informačného manažmentu

 

Hodnotiaca komisia

predseda Ing. Katarína Grančičová, PhD. prodekanka
členovia Ing. Jana Blštáková, PhD. prodekanka
doc. Ing. Anita Romanová, PhD. prodekanka
Ing. Marián Smorada, PhD. poverený prodekan
doc. Ing. Miroslav Tóth, PhD. prodekan
Bc. Viktória Jakubovičová zástupca študentov
Ing. Žofia Dunová tajomníčka fakulty
Mgr. Slávka Bieliková referentka

 

Disciplinárna komisia

predseda Ing. Katarína Grančičová, PhD. prodekanka
členovia doc. Ing. Anita Romanová, PhD. prodekanka
Ján Krajčí zástupca študentov
Michaela Kucharičová zástupca študentov
Mgr. Slávka Bieliková referentka

 

Ubytovacia komisia

predseda Ing. Katarína Grančičová, PhD. prodekanka
členovia Mgr. Slávka Bieliková referentka
Melika Abotalebi zástupca študentov
Dominika Kamódyová zástupca študentov

 

Rada kvality FPM

predseda Ing. Katarína Grančičová, PhD. prodekanka
členovia Ing. Stanislava Deáková, PhD. Katedra podnikovohospodárska
doc. Ing. Ivana Mišúnová Hudáková, PhD. Katedra manažmentu
Ing. Ivona Ďurinová, PhD. Katedra podnikových financií
   
doc. Ing. Vladimír Bolek, PhD. Katedra informačného manažmentu
Bc. Viktória Jakubovičová predsedníčka ŠP FPM