Načítavam stránku...

Akreditačná komisia

predseda doc. Ing. Anita Romanová, PhD. poverená prodekanka
členovia prof. Ing. Štefan Majtán, PhD. Katedra podnikovohospodárska
prof. Ing. Štefan Slávik, PhD. Katedra manažmentu
doc. Ing. Eduard Hyránek, PhD. Katedra podnikových financií
prof. Ing. Andrej Dupaľ, CSc. Katedra manažmentu výroby a logistiky
doc. Ing. Mojmír Kokles, PhD. Katedra informačného manažmentu

 

Edičná komisia

predseda doc. Ing. Anita Romanová, PhD. poverená prodekanka
členovia     Ing. Nora Grisáková, PhD. Katedra podnikovohospodárska
doc. Ing. Marta Matulčíková, PhD. Katedra manažmentu
Ing. Ľudovít Šrenkel, PhD. Katedra podnikových financií
Ing. Mgr. Júlia Rakovská, PhD. Katedra manažmentu výroby a logistiky
Ing. Anna Hamranová, PhD. Katedra informačného manažmentu

 

Hodnotiaca komisia

predseda Ing. Katarína Grančičová, PhD. poverená prodekanka
členovia Ing. Jana Blštáková, PhD. prodekanka
doc. Ing. Anita Romanová, PhD. poverená prodekanka
Ing. Marián Smorada, PhD. prodekan
doc. Ing. Miroslav Tóth, PhD. prodekan
Bc. Mária Kozáková  zástupca študentov
Ing. Žofia Dunová tajomníčka fakulty
Anna Szedlárová tajomníčka komisie

 

Disciplinárna komisia

predseda Ing. Katarína Grančičová, PhD. poverená prodekanka
členovia doc. Ing. Anita Romanová, PhD. poverená prodekanka
Bc. Veronika Durilová zástupca študentov
Lenka Škapurová zástupca študentov
Anna Szedlárová tajomníčka komisie
FaLang translation system by Faboba

Interreg Central Europe projekty, do ktorých je fakulta zapojená

ENTER transfer for Combinations

RESTAURA for Combinations

Chcete byť informovaný o aktuálnom dianí na fakulte?