Zloženie Vedeckej rady Fakulty podnikového manažmentu EU v Bratislave

 

Členovia Vedeckej rady FMV EU v Bratislave

Predseda vedeckej rady

prof. Ing. Peter Markovič, PhD.

dekan FPM EU v Bratislave

 

Interní členovia Vedeckej rady

doc. Ing. Jana Blštáková, PhD.,

doc. PhDr. Peter Dorčák, PhD. MSc.,

prof. Ing. Andrej Dupaľ, CSc.,

prof. Ing. Eleonora Fendeková, PhD.,

doc. Ing. Elena Fetisovová, CSc.,

Ing. Katarína Grančičová, PhD.,

doc. Ing. Eduard Hyránek, PhD.,

doc. Ing. Zuzana Joniaková, PhD.,

doc. Ing. Mgr. Zuzana Juhászová, PhD.,

doc. Ing. Mojmír Kokles, PhD.,

prof. Ing. Helena Majdúchová, CSc.,

prof. Ing. Štefan Majtán, PhD.,

doc. Ing. Anita Romanová, PhD.,

prof. Ing. Štefan Slávik, CSc.,

Ing. Marián Smorada, PhD.,

prof. Ing. Ľuboslav Szabo, CSc.,

prof. PhDr. Miroslava Szarková, CSc.,

doc. Ing. Miroslav Tóth, PhD.

podpredseda Vedeckej rady FPM

 

Externí členovia Vedeckej rady

Ing. Miroslava Cehelská

IBM Slovensko, s.r.o.

Ing. Peter Kubrický

generálny riaditeľ Burzy cenných papierov v Bratislave

Ing. Martina Marhefková, PhD.

štatutárny audítor, ProVera Consult, s.r.o.

doc. Ing. Peter Mesároš, PhD.

dekan Stavebnej fakulty TU v Košiciach

prof. Ing. Ivan Nový, CSc.

dekan Fakulty podnikovohospodářské VŠE v Prahe

Ing. Andrej Révay

prezident Slovenskej asociácie podnikových finančníkov

prof. Ing. Mária Režňáková, CSc.

prorektorka pre akademické záležitosti, VUT Brno

doc. Mgr. Art. Svetlana Waradzinová

prorektorka pre zahraničie, styk s verejnosťou, Vysoká škola muzických umení